Hướng dẫn tạo Chatbot bằng Fchat.vn

Chatbot là một phần mềm máy tính giúp Doanh Nghiệp và Người bán hàng online có thể nói chuyện trực tiếp với khách hàng, hoàn toàn tự động.

Fchat - Chatbot Messenger là phần mềm được kết nối với Facebook Messenger, giúp hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng có thể thực hiện tự động.

Bộ video này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tạo ra 1 Chatbot Facebook Messenger với các kịch bản bán hàng, chăm sóc khách hàng, tạo thẻ thành viên VIP, tạo và quản lý đơn hàng.

Phần 1 – Tổng quan về chatbot

Phần 2 - Kết nối Page với chatbot

Phần 3 - Livechat và quản lý bán hàng trên fanpage

Phần 4 - Xây dựng Block tin nhắn

Phần 5 - CSKH tự động với chatbot

Phần 6 - Grow Tool: xây dựng danh sách khách hàng

Phần 7 - Hướng dẫn tạo chatbot viral

Phần 8 - Tổng kết