[Affiliate] Quản lý danh sách khách hàng, danh sách đơn hàng và thu nhập

Fchat cho phép Affiliate có thể quản lí được danh sách các khách hàng mà mình đã giới thiệu vào Fchat, đơn hàng mua mới hoặc gia hạn dịch vụ của khách hàng, cũng như quản lí được thu nhập hàng tháng của mình.

Để quản lí danh sách khách hàng, trên màn hình Dashboard, bạn bấm vào biểu tượng Avatar >> Giới thiệu bạn bè

Khi đó, màn hình sẽ hiển thị các thông tin: 

(1) Ví thưởng: Mọi thành viên Fchat đều được quyền mời bạn bè và được thưởng 10.000vnd cho mỗi user giới thiệu thành công. Số tiền thưởng này sẽ được cộng vào ví thưởng của bạn và không được quy thành tiền mặt. Bạn có thể dùng tiền thưởng để sử dụng dịch vụ tại Fchat.vn và Salekit.vn. 

(2) Ví Affiliate: Là tiền hoa hồng mà Affiliate nhận được khi user của họ giới thiệu mua mới đơn hàng hoặc gia hạn dịch vụ Fchat. Hoa hồng của Affiliate được tổng kết vào cuối tháng, và sẽ được thanh toán vào ngày 15 của tháng tiếp theo.

(3) Trạng thái tài khoản: Fchat sẽ thông báo tài khoản của bạn đang là Affiliate của Fchat.

(4) Giới thiệu khách hàng: đây là phần tạo link giới thiệu khách hàng tham gia vào Fchat. Bạn có thể tạo link giới thiệu, gửi email, chia sẻ liên kết qua Facebook tới khách hàng để giới thiệu họ tham gia và sử dụng Fchat. 

>> Cách tạo link giới thiệu khách hàng

(5) User: danh sách khách hàng mới đăng kí Fchat qua link giới thiệu của đại lý. 

Khi ai đó vào Fchat.vn qua link giới thiệu của bạn, trong vòng 30 ngày, họ đăng ký trở thành thành viên thì thành viên đó được tính cho bạn. Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được tính. 

Tại đây bạn có thể quản lý các thông tin của khách hàng như họ tên, số điện thoại, thời gian đăng kí tài khoản Fchat, số tiền thưởng,... như hình bên dưới.

(6) Đơn hàng: danh sách các đơn hàng của user mà Affiliate giới thiệu đã đăng kí. Bất cứ khi nào khách hàng mua mới hoặc gia hạn dịch vụ tại Fchat thì Affiliate sẽ được hưởng hoa hồng.

Tại đây, bạn có thể theo dõi các thông tin bao gồm:

- Mã đơn: mã đơn hàng mà khách đăng kí trên hệ thống Fchat

- Tên khách: tên người tạo đơn hàng

- Shop: tên shop được áp dụng gói dịch vụ trong đơn hàng

- Tháng: số tháng sử dụng gói dịch vụ

- Tổng tiền: giá trị của đơn hàng

- Doanh thu: số % mà Affiliate nhận được qua đơn hàng của khách hàng

- Hoa hồng: số tiền thu nhập mà Affiliate nhận được khi đơn hàng thành công

- Trạng thái: Chưa xử lí/ Thành công

- Ngày tạo: thời gian cụ thể khách tạo đăng kí gói dịch vụ

 

(7) Thu nhập: Là tổng số tiền hoa hồng của Affiliate theo từng tháng. Bạn sẽ quản lí được mỗi tháng có bao nhiêu đơn hàng có danh thu cho mình, số doanh thu cụ thể theo từng tháng mà bạn nhận được. 

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat! 

×