Quản lý danh sách khách hàng của đại lý

Fchat cho phép đại lý có thể quản lí được danh sách các khách hàng mà mình đã giới thiệu vào Fchat, đơn hàng mua mới hoặc gia hạn dịch vụ của khách hàng, cũng như quản lí được thu nhập hàng tháng của đại lý.

Để quản lí danh sách khách hàng, trên màn hình Dashboard, bạn bấm vào biểu tượng Avatar >> Giới thiệu bạn bè

Khi đó, màn hình sẽ hiển thị các thông tin: 

(1) Ví Afiliate: Mọi thành viên Fchat đều được quyền mời bạn bè và được thưởng 10.000vnd cho mỗi user giới thiệu thành công. Số tiền thưởng này sẽ được cộng vào ví Afiliate của bạn và không được quy thành tiền mặt. Bạn có thể dùng tiền thưởng để sử dụng dịch vụ tại Fchat.vn và Salekit.vn. 

(2) Ví Đại Lý: là tổng số tiền mà đại lý đã nạp vào hệ thống khi đăng kí làm đại lí của Fchat. Số tiền này đại lý có thể thanh toán đơn hàng của mình, đơn của khách hàng, tạo Licence key để đi bán.

Có nghĩa là : Ví đại lý = số tiền đại lý nạp + tiền lãi 

(3) Trạng thái tài khoản: Fchat sẽ thông báo tài khoản của bạn đang là Affiliate/AGENCY của Fchat.

(4) Giới thiệu khách hàng: đây là phần tạo link giới thiệu khách hàng tham gia vào Fchat. Bạn có thể tạo link giới thiệu, gửi email, chia sẻ liên kết qua Facebook tới khách hàng để giới thiệu họ tham gia và sử dụng Fchat. 

>> Cách tạo link giới thiệu khách hàng

(5) User: danh sách khách hàng mới đăng kí Fchat qua link giới thiệu của đại lý. 

Khi ai đó vào Fchat.vn qua link giới thiệu của đại lý, trong vòng 30 ngày, họ đăng ký trở thành thành viên thì thành viên đó được tính cho bạn. Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được tính. 

Tại đây bạn có thể quản lý các thông tin của khách hàng như họ tên, số điện thoại, thời gian đăng kí tài khoản Fchat, số tiền thưởng,... như hình bên dưới.

(6) Đơn hàng: danh sách các đơn hàng của user mà đại lý giới thiệu đã đăng kí. Bất cứ khi nào khách hàng mua mới hoặc gia hạn dịch vụ tại Fchat thì đại lý sẽ được hưởng hoa hồng.

Tại đây, đại lý có thể theo dõi các thông tin bao gồm:

- Mã đơn: mã đơn hàng mà khách đăng kí trên hệ thống Fchat

- Tên khách: tên người tạo đơn hàng

- Shop: tên shop được áp dụng gói dịch vụ trong đơn hàng

- Tháng: số tháng sử dụng gói dịch vụ

- Tổng tiền: giá trị của đơn hàng

- Doanh thu: số % mà đại lý nhận được qua đơn hàng của khách hàng

- Hoa hồng: số tiền thu nhập mà đại lý nhận được khi đơn hàng thành công

- Trạng thái: Chưa xử lí/ Thành công

- Ngày tạo: thời gian cụ thể khách tạo đăng kí gói dịch vụ

 

(7) Thu nhập: Là tổng số tiền hoa hồng của đại lý theo từng tháng. Đại lý sẽ quản lí được mỗi tháng có bao nhiêu đơn hàng có danh thu cho mình, số doanh thu cụ thể theo từng tháng mà đại lý nhận được. 

Lưu ý: Trường hợp Fchat xử lý đơn hàng hoặc khách của đại lý thanh toán online, đại lý sẽ được hưởng hoa hồng theo chính sách affiliate. Xem chính sách affiliate tại đây.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!