Cài đặt kịch bản Facebook Json Ads

Mặc định quảng cáo Facebook người dùng click vào "Gửi tin nhắn" sẽ nhận được các mẫu tin văn bản đơn giản thiết lập sẵn, và sau đó đợi phản hồi từ nhân viên chat.

Công cụ Facebook Ads Json hỗ trợ Bạn tạo tin nhắn opt-in với cấu trúc để phản hồi tương ứng khi người dùng click vào quảng cáo của Bạn.

Cụ thể, khi người dùng click vào một nút bấm ở tin nhắn quảng cáo sẽ ngay lập tức được đưa vào kịch bản trong Block với nhiều tùy biến gửi: Văn bản, Nút bấm, Hình ảnh, Viral, Vòng quay,..

 

NỘI DUNG TRẢ VỀ: TEXT

{
 "messages": [
    {"text": "Chào mừng bạn đến với Fchat!"},
    {"text": "Bạn đã tạo chatbot bao giờ chưa?"}
  ]
}

NÚT BẤM LINK TỚI WEBSITE

Gửi nội dung tin nhắn văn bản chứa nút bấm và URL.

{
  "messages": [
    {
      "attachment": {
        "type": "template",
        "payload": {
          "template_type": "button",
          "text": "Mua hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi 50%!",
          "buttons": [
            {
              "type": "web_url",
              "url": "https://salemall.vn",
              "title": "SaleAll Cashback"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

NỘI DUNG TRẢ VỀ TỪ SỰ KIỆN CLICK TRỎ TỚI BLOCK

Copy Block ID và thay thế vào kịch bản

{
  "messages": [
    {
      "attachment": {
        "type": "template",
        "payload": {
          "template_type": "button",
          "text": "Click vào nút bên dưới để nhận quà",
          "buttons": [
            {
              "type": "postback",
              "payload": "BLOCK_ID_1",
              "title": "Nút 1"
            },
{
              "type": "postback",
              "payload": "BLOCK_ID_2",
              "title": "Nút 2"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}


Chúc bạn thành công!