CRM - Đồng bộ khách hàng có SĐT hoặc email sang CRM

Đồng bộ khách hàng có SĐT hoặc email sang CRM để chăm sóc đa kênh: Email, SMS, Zalo,...

Trong cài đặt page, bạn vào mục CRM lựa chọn CRM để cài đặt 

1. CRM Salekit.io 

Đồng bộ khách hàng có số điện thoại hoặc email sang Salekit.io để chăm sóc khách hàng 

Tại màn hình hiển thị, bạn click vào Lấy token, hệ thống sẽ chuyển sang cửa sổ làm việc của Salekit.io. Tại đây, bạn bấm Copy và copy token và quay trở lại Fchat để Nhập token Salekit.io > Lưu.

Sau khi lưu token thành công, bạn bấm Xác nhận, bấm Đồng bộ ngay. Bạn có thể đồng bộ ngay lập tức những khách hàng đang có SĐT và (hoặc) email trên hệ thống Fchat sang hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc. 


Từ đây bạn có thể theo dõi Trạng thái, thời gian đồng bộ lần cuối, số lượng khách hàng đã được đồng bộ.

Sau khi đồng bộ thành công, các khách hàng được đồng bộ từ Fchat sẽ được hiển thị tại mục Audience của Salekit.io với biểu tượng Messenger như hình ảnh bên dưới. Bạn có thể chuyển sang để xem chi tiết hội thoại với khách hàng bằng cách click vào biểu tượng Messenger này.


2. CRM khác

Bạn có thể đồng bộ khách hàng sang CRM khác

Lưu ý: Để sử dụng được tính năng này, shop của bạn phải đủ điều kiện là shop trả phí.

Nhập URL nhận Data vào ô webhook URL ->Lưu -> đồng bộ

Hệ thống đồng bộ xong sẽ có thông tin số lượng khách hàng được đồng bộ thành công

Chúc bạn thành công!

×