Hướng dẫn kết nối Fchat với Infusionsoft

Để đẩy thông tin khách hàng từ Fchat sang Infusionsoft CRM, bạn cần có 1 tài khoản Infusionsoft đang hoạt động. Bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo 1 tài khoản Key Developer của Infusionsoft

Bạn cần tạo 1 tài khoản Key Developer của Infusionsoft tại https://keys.developer.keap.com/

  • Email: Để xác thực tài khoản (Điền email đã sử dụng để đăng ký tài khoản Infusionsoft)
  • Display Name: Bắt buộc, không dấu, không ký tự đặc biệt, không dấu cách
  • Password: Đặt mật khẩu truy cập cho những lần sau

Tích chọn I agree to the terms > Bấm Create Account. Sau đó, bạn kiểm tra email và kích hoạt tài khoản Keys developer để hoàn tất quá trình.

 

Sau khi kích hoạt tài khoản xong, bạn cần tạo 1 App trên Keys developer và bạn sẽ được chuyển đến trang có thông tin như bên dưới.

Bước 2: Tạo Key và Secret trong App của bạn

 Bạn có thể lấy Key và Secret ngay khi tạo xong App (Nếu tài khoản bạn có giao diện sau)
Sau khi điền thông tin bạn cần chọn gói dịch vụ cho app vừa tạo và ấn Enable và hiện thị như hình dưới > Save


Sau khi Save xong sẽ hiện ra Key và Secret của App để copy vào sử dụng trong Block tin nhắn của Fchat ở Bước thứ 3
- Lưu ý: API Keys của App cần hiện trạng thái (Status) là Active để hoạt động.

Bước 3: Thêm đối tượng Infusion Soft trong Block tin nhắn
Trong Block tin nhắn, bạn click vào More để thêm đối tượng Infusion Soft trong mục Kết nối CRM sau khi đã cài đặt User Input / Webform thu thập thông tin của khách hàng.

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin hệ thống yêu cầu

Sau khi thêm đối tượng Infusion Soft, màn hình hiển thị như hình ảnh bên dưới. Tại đây, bạn cần nhập thông tin Key Secret trên Infusionsoft để tiến hàng kết nối.

Bạn bấm vào tên App để xem chi tiết thông tin và lấy thông tin Key Secret nhập vào Fchat > Kết nối

Màn hình sẽ chuyển hướng sang trang như hình ảnh bên dưới, bạn click chọn Allow

Sau khi kết nối thành công, màn hình trở về mục Block tin nhắn, báo Đã kết nối.

Như vậy, khi khách qua Block được gửi từ Fchat, hệ thống sẽ chuyển thông tin khách hàng về Infusionsoft để bạn quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn.

Các thông tin từ fchat đẩy sang được ghi nhận tại mục Contacts trong Infusionsoft.

Chúc bạn thành công!

×