Hướng dẫn kết nối Fchat với Infusionsoft

Để đẩy thông tin khách hàng từ Fchat sang Infusionsoft CRM, bạn cần có 1 tài khoản Infusionsoft đang hoạt động. Bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo 1 tài khoản Key Developer của Infusionsoft

Bạn cần tạo 1 tài khoản Key Developer của Infusionsoft tại https://keys.developer.keap.com/

  • Email: Để xác thực tài khoản (Điền email đã sử dụng để đăng ký tài khoản Infusionsoft)
  • Display Name: Bắt buộc, không dấu, không ký tự đặc biệt, không dấu cách
  • Password: Đặt mật khẩu truy cập cho những lần sau

Tích chọn I agree to the terms > Bấm Create Account. Sau đó, bạn kiểm tra email và kích hoạt tài khoản Keys developer để hoàn tất quá trình.

 

Sau khi kích hoạt tài khoản xong, bạn cần tạo 1 App trên Keys developer và bạn sẽ được chuyển đến trang có thông tin như bên dưới.

Bước 2: Liên kết app trên Key Developer với tài khoản Infusionsort của bạn

Tiếp theo, bạn cần liên kết app vừa tạo với tài khoản Infusionsort của mình bằng cách điền key vào mục [your-client-id] trong link sau:

https://signin.infusionsoft.com/app/oauth/authorize/client_id=[your-client-id]

Trong ví dụ trên là:

https://signin.infusionsoft.com/app/oauth/authorize/client_id=HU0QkRnQ14SQ1NSa0pazk4SvzPJuD***

Bạn mở link sau khi có Client ID/API Key trên cùng trình duyệt bạn đang mở tài khoản Infusionsoft.

Thay vì chạy link như trên, bạn có thể vào mục Profile > Manage Accounts

Màn hình sẽ ra như sau:

Bạn bấm vào API Access, màn hình hiển thị pop up yêu cầu nhập các thông tin Key Secret, bạn nhập các thông tin này từ app đã tạo.

Để kiểm tra tài khoản infusionsoft đã được kết nối với app mới tạo hay chưa, bạn bấm vào biểu tượng cài đặt như trong hình ảnh bên dưới:

Bước 3: Thêm đối tượng Infusion Soft trong Block tin nhắn

Trong Block tin nhắn, bạn click vào More để thêm đối tượng Infusion Soft trong mục Kết nối CRM sau khi đã cài đặt User Input / Webform thu thập thông tin của khách hàng.

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin hệ thống yêu cầu

Sau khi thêm đối tượng Infusion Soft, màn hình hiển thị như hình ảnh bên dưới. Tại đây, bạn cần nhập thông tin Key Secret trên Infusionsoft để tiến hàng kết nối.

Bạn bấm vào tên App để xem chi tiết thông tin và lấy thông tin Key Secret nhập vào Fchat > Kết nối

Màn hình sẽ chuyển hướng sang trang như hình ảnh bên dưới, bạn click chọn Allow

Sau khi kết nối thành công, màn hình trở về mục Block tin nhắn, báo Đã kết nối.

Như vậy, khi khách qua Block được gửi từ Fchat, hệ thống sẽ chuyển thông tin khách hàng về Infusionsoft để bạn quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn.

Các thông tin từ fchat đẩy sang được ghi nhận tại mục Contacts trong Infusionsoft.

Chúc bạn thành công!

×