KHAI GIẢNG LỚP HỌC 1 NGÀY CHATBOT VIRAL & XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM XEM NGAY

Hướng dẫn sử dụng chức năng Pincode

19/06/2019 - Fchat cập nhật tính năng mới: Gửi mã kích hoạt cho khách hàng từ danh sách mã có sẵn

Để hỗ trợ người dùng tốt nhất trong việc quản lý và chăm sóc khách hàng cũng như bán hàng qua Fanpage, Fchat cập nhật tính năng mới: Gửi mã kích hoạt (mã coupon, mã khóa học,...) cho khách hàng từ danh sách mã có sẵn bằng cách cấu hình Pincode.

Bước 1: Bật cấu hình Pincode

Tại màn hình Dashboard >> Cài đặt Page >> Pincode, bạn bật chức năng gửi mã kích hoạt và chọn Thêm dịch vụ

Bước 2: Cài đặt Tên dịch vụ, Tên biến và Danh sách mã kích hoạt

Để nhập nhiều pincode, bạn sử dụng dấu phẩy (,) để phân cách.

Lưu ý: Tên pincode viết liền không dấu, có thể chứa cả ký tự chữ và số nhưng luôn phải bắt đầu bằng ký tự chữ

Bước 3: Gọi biến pincode trong Block tin nhắn để gửi đến khách hàng

Sau khi lưu danh sách, bạn có thể sử dụng biến {tên biến} (trong ví dụ trên là {coupon}) trong tin nhắn để gọi mã kích hoạt và gửi đến khách hàng.

huong-dan-su-dung-chuc-nang-pincode6

Khi khách hàng đã có mã coupon, hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách các khách hàng và ngày cấp.

huong-dan-su-dung-chuc-nang-pincode7

Bạn cũng có thể xem số lượng mã kích hoạt đã cấp trong Cài đặt Page >> Pincode

huong-dan-su-dung-chuc-nang-pincode8

Lưu ý:

Để giới hạn mỗi người chỉ có thể nhận được 1 mã coupon và có thông báo khi hết mã coupon, bạn cài đặt thêm đối tượng User AttributeGo to Block để chuyển hướng đến Block thông báo khách đã nhận được quà/đã hết coupon (xem hình bên dưới).

Trong Go to Block, bạn đặt điều kiện biến {coupon} = rỗng (không chọn gì) thì chuyển tới Block thông báo hết mã, biến {coupon_ok} = 1 thì chuyển tới Block thông báo đã nhận quà.

Trong User Attribute, bạn cài đặt thêm biến {coupon_ok} và đặt giá trị 1.

Chúc bạn thành công!