Cài đặt thanh toán Affiliate

Cài đặt thanh toán trên Fchat giúp đại lý có thể nhận hoa hồng hàng tháng sau khi user được giới thiệu tạo đơn hàng mới hoặc gia hạn dịch vụ Fchat thành công qua link giới thiệu của đại lý.

Tại cửa sổ Dashboard, bạn click vào biểu tượng Avatar >> chọn Giới thiệu bạn bè >> click lại vào biểu tượng Avatar >> Cài đặt thanh toán. 

Khi đó tại màn hình hiển thị các thông tin sau:  

- Mã số thuế: MST công ty/ MST cá nhân/ CMND

- Kênh nhận tiền: bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán, Fchat hiện trả tiền qua 2 hình thức ( Ngân hàng/ Paypal).

1. Với hình thức thanh toán qua Ngân hàng, bạn điền các thông tin: 

- Tên tài khoản: Họ tên đăng kí tài khoản Ngân hàng

- Số tài khoản: số tài khoản đã đăng kí Ngân hàng

- Tên ngân hàng: Tên ngân hàng mà bạn đăng kí tài khoản.

- Chi nhánh: Chi nhánh mà bạn đăng kí tài khoản Ngân hàng. 

2. Với hình thức thanh toán qua Paypal, bạn cần điền thông tin Email mà bạn đăng kí tài khoản Paypal. 

Sau khi điền đầy đủ thông tin thanh toán, bạn bấm vào nút Lưu lại để hoàn tất.

Hoa hồng của đại lý được tổng kết vào cuối tháng, và sẽ được thanh toán vào ngày 15 của tháng tiếp theo. Hạn mức thanh toán là 500.000vnd. Nếu thu nhập lũy kế chưa đủ hạn mức thì sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat.