[Affiliate] Cài đặt thanh toán

Cài đặt thanh toán trên Fchat giúp Affiliate có thể nhận hoa hồng hàng tháng sau khi user được giới thiệu tạo đơn hàng mới hoặc gia hạn dịch vụ Fchat thành công qua link giới thiệu.

Tại cửa sổ Dashboard, bạn click vào biểu tượng Avatar >> chọn Giới thiệu bạn bè >> click lại vào biểu tượng Avatar >> Cài đặt thanh toán. 

Khi đó tại màn hình hiển thị các thông tin sau:  

- Chứng minh thư: Số chứng minh thư và ảnh Mặt trước + Mặt sau của chứng minh.

- Mã số thuế: MST công ty/ MST cá nhân.

- Kênh nhận tiền: bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán, Fchat hiện trả tiền qua 3 hình thức ( Ngân hàng/ Paypal/ Momo).

+ Với hình thức thanh toán qua Paypal, bạn cần điền thêm thông tin Email mà bạn đăng kí tài khoản Paypal. 

+ Với hình thức thanh toán qua Momo, bạn cần điền thêm thông tin Số điện thoại mà bạn đăng kí tài khoản Momo.

Sau khi điền đầy đủ thông tin thanh toán, bạn tick chọn "Tôi đồng ý với Hợp đồng đối tác và Hợp đồng đại lý" và bấm vào nút Lưu để hoàn tất.

Hoa hồng của Affiliate được tổng kết vào cuối tháng, và sẽ được thanh toán vào ngày 15 của tháng tiếp theo. Hạn mức thanh toán là 500.000vnd. Nếu thu nhập lũy kế chưa đủ hạn mức thì sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat. 

×