[Đại lý] Cách tạo mã Licence Key để bán

Licence Key Fchat là mã kích hoạt gồm 16 ký tự. Key này được cấp do công ty chủ quản của Fchat hoặc các đại lý đã đăng ký ký quỹ tại Fchat được phép cấp key và bán key cho người dùng.

Mỗi Licence Key tương ứng với 1 gói dịch vụ tại Fchat. Thay vì đặt đặt hàng mua gói dịch vụ, bạn có thể nhập Licence Key mình có để kích hoạt và sử dụng dịch vụ của Fchat.

Để tạo mã Licence Key bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập website: https://checkout.vn/

Để tạo mã licence key, bạn vào Ví của tôi >> Licence Key >> chọn Tạo key

 

Bước 2: Ấn vào nút Tạo key, sau đó bạn điền đầy đủ thông tin gói dịch vụ, thời gian sử dụng gói, số lượng key, ghi chú rồi bấm nút Tạo key để hoàn tất. 


Sau khi tạo key xong, màn hình sẽ hiển thị danh sách tất cả key mà bạn đã tạo. Bạn bấm vào nút hiển thị số lượng mã key như hình bên dưới để xem chi tiết.

Khi đó màn hình sẽ hiển thị chi tiết mã key mà bạn vừa tạo bao gồm:

- Website: Là phần mềm được chọn để tạo key, như Fchat sẽ hiện Fchat.vn

- Shop: là shop được kích hoạt mã key

- Key: là số key được tạo ra để áp kích hoạt cho shop

- User: Nhân viên sử dụng mã key để kích hoạt

- Ngày kích hoạt: Là ngày sử dụng Key kích hoạt thành công

- Trạng thái: Là trạng Licence Key (Trả lại - Đã dùng)

Sau khi tạo mã key, bạn có thể dùng mã key đó để kích hoạt gói dịch vụ cho khách hàng của mình, hoặc có thể cung cấp mã key cho khách hàng để họ có thể tự kích hoạt gói dịch vụ Fchat. Khách hàng tự thanh toán hoá đơn với đại lý.

Đại lý có thể dùng tiền ký quỹ để thanh toán đơn hàng của mình, đơn của khách hàng, tạo licence key để đi bán.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×