[Đại lý] Cách tạo mã Licence key Fchat từ ví đại lý Checkout

Licence Key Fchat là mã kích hoạt gồm 16 ký tự. Key này được cấp do công ty chủ quản của Fchat hoặc các đại lý đã đăng ký ký quỹ tại Fchat được phép cấp key và bán key cho người dùng.

Mỗi Licence Key tương ứng với 1 gói dịch vụ tại Fchat. Thay vì đặt đặt hàng mua gói dịch vụ, bạn có thể nhập Licence Key mình có để kích hoạt và sử dụng dịch vụ của Fchat.

Để tạo mã Licence Key bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Bạn truy cập website: https://checkout.vn/ >> Ví đại lý>> Licence Key >> chọn Tạo key

Bước 2: Ấn vào nút Tạo key, sau đó bạn điền đầy đủ thông tin gói dịch vụ, thời gian sử dụng gói, số lượng key, ghi chú rồi bấm nút Tạo key để hoàn tất. 

Ví dụ, tạo mã key cho gói Fchat Pro 1 page, 3 tháng, 10.000 khách hàng, bạn làm như sau: 


Sau khi tạo key xong, màn hình sẽ hiển thị danh sách tất cả key mà bạn đã tạo. Bạn bấm vào nút hiển thị số lượng mã key như hình bên dưới để xem chi tiết.

Khi đó màn hình sẽ hiển thị chi tiết mã key mà bạn vừa tạo bao gồm:

- Website: Phần mềm được chọn để tạo key, như Fchat sẽ hiện Fchat.vn

- Shop: Tên shop Fchat được kích hoạt gói từ mã key

- Key: Chi tiết mã key gồm 16 kí tự để sử dụng kích hoạt cho shop

- User: Nhân viên sử dụng mã key để kích hoạt

- Ngày kích hoạt: Ngày sử dụng Key kích hoạt gói Fchat thành công

- Trạng thái: Trạng thái Licence Key (Trả lại - Đã dùng)

Sau khi tạo mã key, bạn có thể dùng mã key đó để kích hoạt gói dịch vụ cho khách hàng của mình, hoặc có thể cung cấp mã key cho khách hàng để họ có thể tự kích hoạt gói dịch vụ Fchat. Khách hàng tự thanh toán hoá đơn với đại lý.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×