[FULL] Tạo Kịch bản Chatbot Tặng quà, Bán hàng tự động với Fchat

FULL Video hướng dẫn tạo kịch bản chatbot tặng quà, kịch bản bán hàng tự động bằng User Email, User Phone, User Input và Webform Cách quay số trúng thưởng cho những người đăng ký nhận quà.

 

Tạo chatbot miễn phí

Xem thêm: Galley - Tin nhắn danh sách sản phẩm qua Fchat - Chatbot.

×