Tạo thẻ VIP, Voucher chứa avatar và tên của khách hàng

Thẻ VIP là đối tượng bạn có thể cài đặt chế độ tự động gắn avatar + tên khách hàng vào hình ảnh và gửi cho khách.

Thẻ VIP ứng dụng trong việc tạo thẻ thành viên, tạo vé tham dự sự kiện, voucher giảm giá,...

Trong Block tin nhắn, bạn bấm chọn More > Thẻ VIP

tạo thẻ vip, voucher

Cửa sổ cài đặt thẻ VIP được đưa vào Block tin nhắn:

tạo thẻ vip, voucher

Tại đây bạn cần chọn hình ảnh để gắn ảnh và tên khách hàng

Sau đó thiết lập các thông số liên quan đến avatar của khách hàng:

 • Chiều rộng avatar
 • Tọa độ X (khoảng cách của tâm avatar đối với rìa phía trái của ảnh nền)
 • Tọa độ Y (khoảng cách của tâm avatar đối với rìa phía trên của ảnh nền)
 • Kiểu hiển thị tròn hay vuông

Và các thông số liên quan đến tên của khách hàng:

 • Tọa độ X (khoảng cách của tên khách hàng đối với rìa phía phải của ảnh nền)
 • Tọa độ Y (khoảng cách của tên khách hàng đối với rìa phía trên của ảnh nền)
 • Cỡ chữ : 10px - 60px
 • Màu chữ

Và các thông số liên quan đến biến tùy chọn của khách hàng (Phone, Name, User_id,...)

 • Tọa độ X (khoảng cách của giá trị biến tùy chọn đối với rìa phía phải của ảnh nền)
 • Tọa độ Y (khoảng cách của giá trị biến tùy chọn đối với rìa phía trên của ảnh nền)
 • Cỡ chữ : 10px - 60px
 • Màu chữ

Bạn có thể ấn vào Xem trước để điều chỉnh vị trí ảnh và tên khách hàng sao cho cân xứng. Biến tùy chọn không xem trước được.

Khi khách hàng chạy qua block này, thẻ VIP sẽ được gửi đến khách hàng như hình ảnh bên dưới:

tạo thẻ vip, voucher

Lưu ý:

 • Tăng Y nếu muốn đối tượng di chuyển xuống dưới
 • Tăng X nếu muốn đối tượng di chuyển sang phải

Chúc bạn thành công!

Xem thêm: Messenger Greeting

×