Lưu thông tin vào Google Sheet

Google Sheet là công cụ tuyệt vời giúp lưu trữ và xử lý thông tin. Với Fchat, bạn có thể đẩy các thông tin khách hàng đã cung cấp qua Webform / User Input sang Google Sheet để lưu trữ và xử lý.

Để lưu thông tin khách hàng vào Google Sheet, trong cửa sổ cập nhật Block tin nhắn, bạn bấm vào More >> Lưu dữ liệu vào Google Sheet

Bạn có thể đẩy dữ liệu từ Fchat sang 1 trang tính đã có sẵn bằng cách nhập ID của Google Sheet hoặc tạo 1 trang tính mới bằng cách click vào Kết nối Google Sheet

1. Lưu dữ liệu vào 1 trang tính có sẵn

Bạn có thể tổng hợp các dữ liệu thu được từ nhiều Block tin nhắn vào chung 1 trang tính bằng cách nhập ID của trang tính đó vào Fchat. Điều kiện: Trang tính được chia sẻ ở chế độ Chỉnh sửa

ID của trang tính được mô tả như trong hình ảnh bên dưới. Bạn copy ID này và đặt vào ô Sheet ID trong Fchat và chọn các biến theo thứ tự bạn muốn xuất hiện trong Google Sheet.

Màn hình sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới khi kết nối thành công

2. Lưu dữ liệu vào 1 trang tính mới

Bạn cần kết nối Fchat với tài liệu Google Sheet trong tài khoản Gmail của bạn.

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Tiếp theo, bạn chọn tài khoản kết nối với Fchat:

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Google đưa ra thông báo như sau, bạn lựa chọn mục Nâng cao - Đi tới fchat.vn (không an toàn): 

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

 

Bạn chọn Tiếp tục để Fchat kết nối vào tài khoản Google Sheet của bạn:

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Như vậy là bạn đã có thể kết nối được Fchat với Google Sheet.

Cuối cùng, bạn thêm danh sách những thông tin bạn muốn lưu vào google sheet như: {full_name}, {email}, {phone}...

Và bạn có thể mở Google sheet để xem danh sách dữ liệu đã lưu:

Tại Google Sheet bạn có thể thay đổi tên của sheet, hoặc có thể phân quyền cho nhân viên vào xử lý các đơn hàng mới.

Chúc bạn thành công với Fchat!

×