Lưu thông tin đơn hàng vào Google Sheet

Google Sheet là công cụ tuyệt vời để bạn lưu trữ thông tin.

Trong cửa sổ cập nhật block tin nhắn, bạn thêm đối tượng Google Sheet

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Bạn cần kết nối chatbot với tài liệu Google Sheet trong tài khoản gmail của bạn.

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Tiếp theo, bạn chọn tài khoản kết nối với chatbot:

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Google đưa ra thông báo như sau, bạn lựa chọn mục Nâng cao:

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Sau đó, bạn bấm đi tới fchat.vn (không an toàn):

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Bạn chọn Allow (Cho phép) để chatbot kết nối vào tài khoản Google Sheet của bạn:

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Như vậy là bạn đã có thể kết nối được Chatbot với Google Sheet.

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Cuối cùng, bạn thêm danh sách những thông tin bạn muốn lưu vào google sheet như: {full_name}, {email}, {phone}...

Và bạn có thể mở Google sheet để xem danh sách dữ liệu đã lưu:

luu-thong-tin-don-hang-vao-google-sheet

Tại Google sheet bạn có thể thay đổi tên của sheet, hoặc có thể phân quyền cho nhân viên vào xử lý các đơn hàng mới.

Chúc bạn thành công với Fchat!