Đơn hàng - Tạo đơn hàng tự động qua Block tin nhắn

Chức năng Đơn hàng giúp bạn tạo đơn hàng tự động cho khách hàng khi khách đi qua kịch bản tạo trước.

Trong Block tin nhắn, sau khi giới thiệu sản phẩm và khách đồng ý mua hàng, bạn thêm đối tượng Đơn hàng bằng các click vào More > Đơn hàng

Tại đây, bạn thêm sản phẩm, số lượng và giá bán để hệ thống tự động lên đơn và gửi mã đơn đến cho khách hàng.

Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm để tạo đơn hàng cho khách hàng (dạng combo).

Chức năng lên đơn hàng tự động được ứng dụng trong kịch bản có các sản phẩm cố định hoặc chỉ sản phẩm không có phân loại (theo size, màu sắc,...). Nếu bạn có nhiều sản phẩm hoặc nhiều phân loại sản phẩm, bạn nên tạo đơn hàng tự động từ Live chat.

Bạn cũng có thể tạo sẵn các kịch bản lên đơn tự động cho các sản phẩm của mình trong Block tin nhắn, rồi gửi Block đó qua Live chat sau khi đã chốt đơn hàng thành công với khách.

----------------------------
TOÀN CẢNH KỊCH BẢN TẠO ĐƠN HÀNG TỰ ĐỘNG ĐƠN GIẢN

Thông tin đơn hàng tự động được ghi nhận trong mục Đơn hàng trên thanh công cụ ngang tạo màn hình Dashboard.

Chúc bạn thành công!