Tích hợp với EverWebinar

Hướng dẫn lấy API Key:

Lấy api key của trên EverWebinar

Bước 1:  Truy cập Everwebinar.com & Đăng ký gói Trial 14 ngày. Bạn cần nhập thẻ Visa và thanh toán $1

Bước 2: Chọn dịch vụ EverWebinar & Tạo 1 hội thảo bất kỳ

Bước 3: Bấm vào menu "Advanced" của bất kỳ hội thảo nào

Bước 4: Một popup nổi lên, bạn chọn </> API Custom Integration

Bước 5: Bạn copy API Key như trên hình và nhập vào đối tượng EverWebinar ở trên Fchat

×