Livechat- đề xuất hành động đặt hàng

Những nhà quảng cáo bây giờ sẽ có khả năng tiếp cận trực tiếp, tối ưu hóa và đo lường chiến dịch  dựa trên các giao dịch mua hàng của khách hàng khi bắt đầu cuộc trò chuyện trong Messenger

Trong hội thoại nhắn tin giữa khách hàng với fanpage có chứa thông tin tạo đơn hàng Meta sẽ nhận diện qua từ khoá để gửi tín hiệu tới FChat qua Webhook

Từ đó FChat nhận tín hiệu qua webhook và hiển thị hộp thông báo trên Livechat và gửi sang Meta sự kiện
Đề xuất thông minh này giúp nhà quảng cáo đo lường các thông tin trong chuỗi tin nhắn:
● Tín hiệu mua hàng
● Cuộc hẹn (tương lai)
● Khách hàng tiềm năng (tương lai)

 

Khi nhân viên Sale bấm Xác nhận  hoặc Huỷ dữ liệu đơn hàng sẽ được đẩy sang Meta. Từ đó người quản lý quảng cáo sẽ thấy số lượng giao dịch mua được phân bổ trong cột “Mua hàng Meta” Điều này sẽ giúp nhà quảng cáo hiểu rõ về hiệu suất từ đó tối ưu việc phân bổ và đầu tư cho Ad Campaign tương lai.

Nếu số lượng mua hàng đủ lớn, nhà quảng cáo cũng sẽ được mở khóa tính năng tối ưu hóa mua hàng cho chiến dịch CTM

Chúc bạn kinh doanh thành công!

 

 

 

×