Send to Referrer - Gửi tin nhắn cho người giới thiệu affiliate

Send To Referrer giúp bạn gửi tin nhắn cho người giới thiệu Affiliate. Tin nhắn được gửi đi khi một user đi qua link affiliate mà bạn giới thiệu

Đối tượng này chỉ áp dụng cho kịch bản của Affiliate. Cách sử dụng kịch bản và đối tượng Affiliate bạn bấm xem Tại đây

Sau khi thiết lập xong kịch bản Affiliate. Bạn cần gửi tin nhắn cho người giới thiệu bạn thao tác sử dụng đối tượng Send To Referrer như sau:

Trong đối tượng Affiliate chọn block cần tạo link affiliate. Bạn mở block cần tạo link này ra và cài đặt đối tượng Send To Referrer tại block này

Bấm More -> Vào phần Affiliate & Viral -> Send To Referrer


Nội dung tin nhắn gửi tới người giới thiệu khi có 1 user đi qua link affiliate.

Bạn có thể thay đổi nội dung tùy vào việc bạn muốn gửi tới người giới thiệu như nào, Bạn có thể cá nhân hóa trong nội dung với:

{full_name} Tên người nhận tin nhắn
{ref_full_name} Tên người mà bạn đã giới thiệu thành công
{ref_count} Số lượng người bạn đã giới thiệu thành công

Bạn cài đặt số lượng giới thiệu là bao nhiêu sẽ gửi block cho người giới thiệu. 


Ví dụ: Cài đặt nếu giới thiệu được 1 người hoặc 5 người sẽ gửi block, block gửi tới người giới thiệu đủ số lượng sẽ thường là gửi tới họ quà tặng đặc biệt dành riêng. 


(Kịch bản cài trong Fchat)

Sau khi giới thiệu thành công, người giới thiệu sẽ nhận được block quà tặng

(Tin nhắn người giới thiệu nhận được)

Như vậy, bạn sẽ áp dụng đối tượng Send To Referrer vào kịch bản Affiliate để tặng quà cho những ai giới thiệu đủ số lượng.

Chúc bạn thành công!

×