Parse Attribute - Truyền giá trị từ bên ngoài vào Chatbot & Tách giá trị vào các biến

Bạn có thể truyền giá trị từ bên ngoài vào block thông qua link ref, sau đó dùng đối tượng Parse Attribute để tách giá trị vào các biến trong chatbot.

 

Ví dụ: ?ref=ThankYou_Nguyễn Văn A_abc@gmail.com_090406xxxx 

Tách giá trị của biến {ref} => ThankYou_{name}_{email}_{phone} 

 

Với chức năng này, bạn có thể lấy được thông tin khách hàng đã điền form tại Ladipage và dẫn khách hàng về chatbot để tiếp tục tương tác, chăm sóc khách hàng.

Xem hướng dẫn cách đẩy thông tin từ Ladipage về fchat tại: https://fchat.vn/help/ladipage

Chúc bạn thành công!

×