Hướng dẫn cách tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật khách hàng

Fchat thêm Sequence mặc định "Chúc mừng sinh nhật". Tại đây, bạn có thể cài đặt nội dung tin nhắn gửi đến khách hàng để nhắc sinh nhật và chúc mừng sinh nhật họ.

Để chúc mừng sinh nhật khách hàng, bạn cần hỏi thông tin ngày sinh của khách (qua webform hoặc user input) hoặc tự nhập thông tin ngày sinh vào hệ thống.

Lưu ý: Khi hỏi thông tin khách hàng, bạn cần lưu biến ngày sinh nhật là {birthday}.

Mỗi ngày, hệ thống sẽ quét trong khoảng 30 ngày sắp tới và đưa những khách hàng đủ điều kiện (có ngày sinh nằm trong thời gian 30 ngày tới) vào Sequence Chúc mừng sinh nhật để gửi tin.

Trong Sequence này, bạn cài đặt lịch gửi tin nhắn tại ô (1) và nội dung gửi tin tại ô (2).

Lịch gửi tin có thể được chọn gửi trước sinh nhật n ngày (n<30) hoặc gửi đúng ngày sinh nhật.

Như vậy, bạn có thể cài đặt các tin nhắn nhắc sinh nhật khách hàng (trước tối đa 30 ngày) và chúc mừng sinh nhật các khách hàng của mình hoàn toàn tự động.

Chúc bạn thành công!