[Đại lý] Thanh toán đơn hàng Fchat bằng ví đại lý Checkout.vn

Với ví đại lý Checkout.vn, bên cạnh việc sử dụng ví đại lý để tạo licence key gói Fchat bán cho khách hàng khác, các đại lý có thể sử dụng tiền trong ví đại lý để thanh toán đơn hàng nâng cấp gói hoặc mua thêm dịch vụ cho shop Fchat trả phí. 

Chi tiết bạn xem hướng dẫn sau: 

Bước 1. Đăng nhập shop Checkout và kiểm tra số dư ví đại lý

Để kiểm tra số dư ví đại lý, bạn vào mục Ví của tôi >> Số dư ví

Nếu cần nạp thêm vào ví đại lý, bạn nhấn vào nút Nạp ví >> nhập số tiền cần nạp >> chọn phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán. 

>> Chi tiết hướng dẫn nạp ví đại lý, bạn xem Tại đây

Bước 2: Tạo đơn hàng Fchat

Trên cùng trình duyệt đang đăng nhập shop Checkout, bạn truy cập trang bảng giá của Fchat: https://fchat.vn/price >> tạo đơn hàng nâng cấp gói fchat hoặc mua thêm dịch vụ cho gói trả phí. 

Dưới đây, chúng tôi đang tạo đơn hàng nâng cấp gói Pro 3 tháng, 2 page, 10.000 Khách hàng:

Bạn nhấn MUA NGAY tại gói Pro trên trang bảng giá

Sau khi chọn số lượng page, khách hàng và thời gian gói, bạn nhấn ĐĂNG KÝ NGAY

Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng gồm mã đơn, tổng tiền và các phương thức thanh toán. Tại đây, bạn chọn hình thức thanh toán Ví đại lý >> Thanh toán

Bước 3: Kiểm tra thông tin gói và trừ ví đại lý

Sau khi đơn hàng được thanh toán thành công, hệ thống chuyển về trang thành công với nội dung như hình: 

Bạn chọn Quay về dasboard >> nhấn vào tên gói ở góc trên cùng bên tay phải màn hình để xem chi tiết thông tin gói và lịch sử đơn hàng của shop Fchat. 

Đồng thời ví đại lý của tài khoản Checkout sẽ bị trừ số tiền tương ứng với giá trị đơn hàng, thông tin đơn hàng được lưu trong mục Ví của tôi >> Lịch sử ví

Tương tự với đơn mua thêm dịch vụ cho gói Fchat trả phí, bạn có thể tạo đơn và thanh toán đơn hàng bằng ví đại lý.

Chúc bạn thành công!

×