Typing - đang chờ trả lời

Typing là đối tượng tạo độ trễ cho tin nhắn trong kịch bản tự động. Khi gửi tin nhắn typing, khách hàng sẽ nhìn thấy như có người đang gõ nội dung văn bản gửi cho khách hàng.

Tin nhắn Typing giúp cho cuộc hội thoại trở nên tự nhiên hơn và thường được đặt ở đầu nội dung văn bản giống như chúng ta đang gõ văn bản.

Trong Block tin nhắn, bạn thêm đối tượng Typing như hình ảnh bên dưới.

cài đặt typing cho fchat - chatbotBạn hoàn toàn có thể di chuyển tin nhắn Typing đến vị trí mong muốn bằng cách click chuột vào tin nhắn Typing và di chuyển.

cài đặt typing cho fchat - chatbot

Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian trễ với tối thiểu là 1 giây, và tối đa là 20 giây. 

Xem thêm: Tạo tài khoản và kết nối Lalamove.

×