<

Gắn tag hàng loạt khách hàng

Gắn tag hàng loạt giúp bạn gắn tag 1 nhóm khách hàng cùng lúc, giảm thiểu thời gian thao tác, tăng độ chính xác khi thao tác thay vì gắn tag thủ công từng người một.

Với chức năng này, bạn có thể chuyển nhanh các khách hàng được gắn tag A trước đó sang tag X để phục vụ cho các mục đích của mình.

1. Gắn tag tự động hàng loạt

Bước 1: Tạo tag khách hàng

Bạn thực hiện thao tác trong mục Cài đặt Page >> Tag khách hàng


Bước 2: Gắn tag tự động cho khách hàng

Tại mục Khách hàng, bạn chọn 1 danh sách khách hàng đã có sẵn hoặc tạo 1 danh sách khách hàng mới.

Tiếp theo, bạn nhập tùy chọn thông tin khách hàng bao gồm các biến: user_id, full_name, gender, phone, email, birthday, city, address, last_seen,... với các giá trị cụ thể theo mong muốn, sau đó click vào ô Gắn tag và lựa chọn tag muốn gắn cho khách hàng >> Lưu danh sách.

Ví dụ: Gắn tag tự động theo giới tính với tất cả các khách hàng là nam, bạn chọn biến Gender = Anh và thực hiện lần lượt các bước như trong hình ảnh minh họa bên dưới.

Khi đó, danh sách khách hàng được chọn sẽ được gắn tag hàng loạt 1 cách tự động. Chọn tag muốn gắn tích xanh tag lựa chọn > Gắn tag > Lưu.

                                     

2. Lọc khách hàng theo tag

Để lọc khách hàng theo tag, bạn vào mục Khách hàng >> Chọn thêm mới danh sách (biểu tượng dấu (+) >> chọn tag cần lọc >> Lưu danh sách (Xem hình minh họa)

Sau khi hoàn thành các thao tác trên, bạn đã có danh sách các khách hàng theo tag. Tại đây :

(1) Tên danh sách, bạn có thể thay đổi tùy ý

(2) Tag được chọn

(3) Số lượng khách hàng được gắn tag trên tổng số khách hàng 

 Chúc bạn kinh doanh hiệu quả với Fchat!