Hướng dẫn cách gắn tag hàng loạt và lọc khách hàng theo tag

Để giúp người dùng Fchat dễ dàng hơn trong việc quản lý khách hàng và gửi tin nhắn hàng loạt đến tất cả những người đã từng inbox page, Fchat cập nhật tính năng mới: Gắn tag tự động, lọc khách hàng theo tag, gửi chiến dịch theo danh sách tag.

1. Gắn tag tự động

Bước 1: Tạo tag khách hàng

Bạn thực hiện thao tác trong mục Cài đặt Page >> Tag khách hàng


Bước 2: Gắn tag tự động cho khách hàng

Tại mục Khách hàng, bạn chọn 1 danh sách khách hàng đã có sẵn hoặc tạo 1 danh sách khách hàng mới.

Tiếp theo, bạn nhập tùy chọn thông tin khách hàng bao gồm các biến: user_id, full_name, gender, phone, email, birthday, city, address, last_seen,... với các giá trị cụ thể theo mong muốn, sau đó click vào ô Gắn tag và lựa chọn tag muốn gắn cho khách hàng >> Lưu danh sách.

Ví dụ: Gắn tag tự động theo giới tính với tất cả các khách hàng là nam, bạn chọn biến Gender = Anh và thực hiện lần lượt các bước như trong hình ảnh minh họa bên dưới.

huong-dan-loc-khach-hang-theo-tag-gan-tag-tu-dong-va-gui-broadcast-theo-tag6

Khi đó, danh sách khách hàng được chọn sẽ được gắn tag hàng loạt 1 cách tự động.

2. Lọc khách hàng theo tag

Để lọc khách hàng theo tag, bạn vào mục Khách hàng >> Chọn thêm mới danh sách (biểu tượng dấu (+) >> chọn tag cần lọc >> Lưu danh sách (Xem hình minh họa)

Sau khi hoàn thành các thao tác trên, bạn đã có danh sách các khách hàng theo tag. Tại đây, bạn có thể xem được số lượng khách hàng trong danh sách và đổi tên danh sách để dễ quản lý.

huong-dan-loc-khach-hang-theo-tag-gan-tag-tu-dong-va-gui-broadcast-theo-tag2_1

 Chúc bạn kinh doanh hiệu quả với Fchat!