Hướng dẫn kết nối Fchat với Salekit.io

Salekit.io là hệ thống giúp chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành người mua hàng thông qua việc gửi emai / sms chăm sóc khách hàng.

Bạn có thể đồng bộ khách hàng từ Fchat vào hệ thống Salekit.io để quản lý và chăm sóc. Các khách hàng đẩy từ Fchat sang cần có Email và (hoặc) SĐT.

Có 2 cách để đẩy dữ liệu khách hàng từ Fchat sang Salekit.io, bao gồm đẩy khách hàng thông qua kịch bản tự động trong block tin nhắn và đồng bộ khách hàng qua cài đặt page.

1. Đẩy khách hàng từ Fchat qua kịch bản tự động

Với cách này, khi khách hàng chạy qua 1 kịch bản tự động được thiết lập trước có đối tượng Save to Salekit.io, các thông tin Họ tên, SĐT, Email của khách hàng (nếu có) sẽ được đẩy sang hệ thống Ultramailer.

Trong Block tin nhắn, bạn click vào More để thêm đối tượng Save to Salekit.io trong mục Kết nối CRM sau khi đã cài đặt User Input / Webform thu thập thông tin của khách hàng.

Tiếp theo, bạn click vào Lấy token, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình làm việc của Salekit.io. Tại màn hình hiển thị, bạn bấm Copy và copy token và quay trở lại Fchat để Nhập token Salekit.io > Click chuột ra ngoài để lưu thiết lập.

Thêm đối tượng Save to Salekit.io và cài đặt token của Salekit.io


Toàn bộ kịch bản xin thông tin email khách hàng và đẩy thông tin sang Ultramailer

Như vậy, khi khách hàng nhận được các nội dung kịch bản tự động và điền thông tin, các thông tin này sẽ được đẩy sang Salekit.io để thực hiện tiếp các bước chăm sóc bằng email/sms.

Lưu ý: Trong đối tượng có 2 loại:

- Tạo mới: Tạo mới khách hàng từ Fanpage đi qua kịch bản đẩy sang Salekit.io

- Cập nhật FB UID

khách đăng ký Form Salekit.io -> thanhyou -> click link messenger. (Hướng dẫn tạo Form trong Salekit.io Bấm đây )

-> Trong link có cid là id của Salekit.io

-> Khi khách chạy kịch bản đến đối tượng Salekit.io sẽ cập nhật lại user_id từ Fchat sang Salekit.io

Trước đối tượng Salekit.io bạn cần tạo đối tượng Parse Attribute (hướng dẫn đối tượng Parse Attribute xem đây ) .Kịch bản cho sự lựa chọn Cập nhật FB UID có dạng. 


Cách lấy link ref gắn Cid đặt vào Form Salekit.io


Khách từ Form salekit.io đi qua kịch bản Fchat chứa đối tượng Salekit.io cập nhật FB UID sẽ lưu thông tin Fchat_id = UID về thông tin khách hàng.

2. Đồng bộ khách hàng từ Fchat sang Salekit.io qua Cài đặt page

Ngoài việc đẩy thông tin tự động khi khách hàng chạy qua kịch bản đã tạo sẵn, bạn cũng có thể chủ động đẩy thông tin khách hàng từ Fchat sang Salekit.io tại mục Cài đặt page > CRM.

Tại màn hình hiển thị, bạn click vào Lấy token, hệ thống sẽ chuyển sang cửa sổ làm việc của Salekit.io. Tại đây, bạn bấm Copy và copy token và quay trở lại Fchat để Nhập token Salekit.io > Lưu.

Sau khi lưu token thành công, bạn bấm Xác nhận, bấm Đồng bộ ngay. Bạn có thể đồng bộ ngay lập tức những khách hàng đang có SĐT và (hoặc) email trên hệ thống Fchat sang hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc. 

Từ đây bạn có thể theo dõi Trạng thái, thời gian đồng bộ lần cuối, số lượng khách hàng đã được đồng bộ.

Sau khi đồng bộ thành công, các khách hàng được đồng bộ từ Fchat sẽ được hiển thị tại mục Audience của Salekit.io với biểu tượng Messenger như hình ảnh bên dưới. Bạn có thể chuyển sang để xem chi tiết hội thoại với khách hàng bằng cách click vào biểu tượng Messenger này.

 

Chúc bạn thành công!

×