Tạo chatbot cho ZaloPage (OA Zalo)

ZaloPage (OA)một trang được tạo ra từ một tài khoản Zalo cá nhân hay doanh nghiệp phục vụ mục tiêu bán hàng, quảng cáo thương hiệu,...

Fchat là phần mềm chatbot cho ZaloPage để có thể tự động trả lời inbox của khách hàng theo các kịch bản đã tạo sẵn.

Để tạo chatbot cho ZaloPage bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác minh Zalopage

Việc xác thực là một trong những yếu tố quan trọng giúp khách hàng nhận diện được doanh nghiệp/thương hiệu rõ ràng, uy tín trên Zalo. Khi tài khoản OA được xác thực, doanh nghiệp không chỉ dễ dàng quản lý thương hiệu mà còn được ưu tiên sử dụng các tính năng nổi bật từ Zalo OA.

Để xác thực OA, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây: 

https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-xac-thuc-tai-khoan-official-account-cho-doanh-nghiep_70

Bước 2: Kết nối ZaloPage với Fchat

Bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây: https://fchat.vn/help/zalo-page

Bước 3: Cài đặt chatbot

Sau khi kết nối ZaloPage vào Fchat thành công, bạn có thể tạo nhiều kiểu kịch bản khác nhau trong các block tin nhắn tùy theo Block tin nhắn chào mừng (Welcome Message) hoặc các từ khóa mà khách hàng gửi.

Để cài đặt các Block cho ZaloPage, bạn bấm vào tên ZaloPage của mình từ màn hình Dashboard.

tạo chatbot cho zalopage

Cửa sổ thiết lập Block hiển thị. Tại đây, bạn có thể lựa chọn thêm Block mới hoặc thêm nhóm Block mới. Một nhóm Block bao gồm nhiều Block để bạn dễ dàng quản lý khi kịch bản của bạn có nhiều Block tin nhắn.

Bạn có thể đổi tên Block theo ý muốn, và thiết lập nội dung bằng các đối tượng như Văn bản, Link ảnh và Send Email.

* Văn bản: 

Đoạn văn bản thuần tùy, tối đa bạn được nhập 640 ký tự

*Đối tượng Link ảnh: 

Link ảnh là đối tượng biểu thị hình ảnh của một sản phẩm bất kì và có khoảng trống cho dòng tiêu đề, tiêu đề phụ, URL và nút.

Một block tin nhắn có thể chứa nhiều Link ảnh. Bạn sử dụng Link ảnh để giới thiệu các sản phẩm, hiển thị các tùy chọn,... 

Các thông tin cần điền trong đối tượng Link ảnh:

  • Tiêu đề chính (bắt buộc): tối đa 80 ký tự
  • Tiêu đề con hoặc mô tả: tối đa 80 ký tự, có thể để trống
  • Link: đường dẫn về bài viết trên website, có thể để trống
  • Buttons: Tối đa 3 nút bấm trỏ về Block / URL / Phone / Buy / Cart, có thể để trống

tạo chatbot cho zalopage

*Đối tượng Send Email: 

Chức năng Send Email khi có đơn hàng mới cho phép gửi email chứa thông tin chi tiết về đơn hàng tới khách hàng khi có phát sinh đơn hàng mới.

Bạn có thể cài đặt để chatbot tự động gửi email cho nhân viên hoặc gửi cho khách hàng.

Trong cửa sổ cập nhật Block tin nhắn, bạn bấm chọn đối tượng Send Email

Cửa sổ nhập nội dung email:

tạo chatbot cho zalopage

Bạn nhập các thông tin:

- Địa chỉ email: email của bạn hoặc của khách {email}

- Tiêu đề gửi email

- Nội dung: bạn có thể đặt các biến trong tiêu đề và nội dung: {full_name}, {phone},.. và gửi hình ảnh, tệp đính kèm.

Bạn cũng có thể theo dõi được số lượng Email đã gửi, đã được xem và đã được click ở thanh công cụ bên phải của đối tượng Send Email.

tạo chatbot cho zalopage

Bạn có thể Bật/Tắt hoạt động hoặc Xóa đối tượng/Xóa block bất cứ lúc nào.

Bước 4: Kích hoạt kịch bản tự động trên ZaloPage

1. Kích hoạt kịch bản tự động bằng menu trên Zalo Page

Tại màn hình quản lý ZaloPage, bạn bấm vào mục Thanh Menu

tạo chatbot cho zalopage

Tại đây, bạn có thể thiết lập tối đa 3 menu hiển thị trên màn hình hộp thư chat với OA của khách hàng.

+ Tên menu: Tên nút bấm hiển thị với khách hàng

+ Vị trí: Bạn có thể tùy chọn các vị trí cho các menu bao gồm Trái, Giữa, Phải

+ Loại tương tác: Bạn có thể tùy chọn các loại tương tác bao gồm Menu cha, Mở trang web, Truy vấn tự động, Gọi điện

+ Chi tiết: Thông tin chi tiết cho loại tương tác đã được chọn trước đó.

                - Menu cha: Menu hiển thị để khách hàng bấm, trỏ về chi tiết trang OA
                - Mở trang web: Nhập link website của bạn
                - Truy vấn tự động: Nhập Block ID đã được thiết lập trên Fchat (#block_id)
                - Gọi điện: Nhập SĐT liên hệ

tạo chatbot cho zalopage

Block ID là chuỗi số cuối URL của block (xem hình ảnh mình họa)

tạo chatbot cho zalopageNhư vậy, khi khách bấm vào menu trỏ về Block, họ sẽ nhận được kịch bản tự động đã được cài đặt.

tạo chatbot cho zalopage

2. Kích hoạt kịch bản tự động bằng từ khóa tin nhắn của fchat

Sau khi tạo Block tin nhắn, bạn cần cài đặt Keyword từ khóa tin nhắn trỏ về Block đã tạo để gửi tới khách hàng.

Tại mục Keyword, bạn chọn +Từ khóa tin nhắn

tạo chatbot cho zalopage

Tại đây, bạn thiết lập từ khóa và nội dung block trỏ về khi khách gõ từ khóa để kích hoạt kịch bản tự động theo từ khóa > click Lưu để hoàn tất

tạo chatbot cho zalopage

Như vậy, khi khách gửi tin nhắn chứa từ khóa, kịch bản tự động đã được cài đặt sẽ được gửi tới khách.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

Trân trọng.

×