Link Affiliate - Ghi nhận thông tin người giới thiệu

Bạn có thể sử dụng biến {link_aff} trong các Block có chứa một trong các đối tượng: Webform, User Input, Viral để các cộng tác viên (CTV) giới thiệu khách hàng hoặc khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới.

Cách cấp link giới thiệu cho CTV

Trong Block chứa User Input, Webform hoặc Viral, bạn cấp link cho cộng tác viên bằng biến {link_aff}.

CTV sẽ sử dụng link này để giới thiệu khách khách hàng mới bằng cách chia sẻ link đến với mọi người. Khi 1 khách hàng mới click vào link, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng đó do CTV nào giới thiệu.

Cách kiểm tra khách hàng đăng ký do ai giới thiệu

Để kiểm tra khách đăng ký do ai giới thiệu, bạn vào mục Đăng ký, trong cột Tham gia, bạn click vào biểu tượng người đăng ký (xem trong hình).

Tại đây, bạn sẽ biết được mình có bao nhiêu người đăng ký (điền vào webform/user input) và người đó được ai giới thiệu (cột AFF).

Chức năng này giúp bạn quản lý được hiệu quả làm việc của từng CTV.

Cách CTV kiểm tra số lượng người mình đã giới thiệu

Để CTV của bạn tự kiểm tra số lượng người mình đã giới thiệu, bạn copy link bên dưới và đặt vào nút của tin nhắn, chọn 100% cửa sổ.

Link tra cứu có dạng: https://fchat.vn/viral/block_id
Ví dụ: https://fchat.vn/viral/5c33001238038904ae573194

Chúc bạn thành công!

×