Link Affiliate - Ghi nhận thông tin người giới thiệu

Bạn có thể sử dụng đối tượng Viral hoặc Affiliate để các cộng tác viên (CTV) giới thiệu khách hàng hoặc khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới.

Cách cấp link giới thiệu cho CTV

Bạn tạo đối tượng Viral hoặc Link aff trong block. 

Hướng dẫn tạo đối tượng Viral, bạn xem tại đây

Hướng dẫn tạo đối tượng Affiliate, bạn xem tại đây

Sau đó gửi block cho CTV, CTV sẽ nhấn vào nút "lấy link giới thiệu" để lấy link - sử dụng link này để giới thiệu khách khách hàng mới bằng cách chia sẻ link đến với mọi người. Khi 1 khách hàng mới click vào link, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng đó do CTV nào giới thiệu.

link affiliate

link affiliate

Cách kiểm tra khách hàng đăng ký do ai giới thiệu

Để kiểm tra khách đăng ký do ai giới thiệu, bạn nhấn vào Danh sách của Viral hoặc Affiliate

link affiliate

Tại đây, bạn sẽ biết  được những khách nào do aff nào giới thiệu. 

link affiliate

Chức năng này giúp bạn quản lý được hiệu quả làm việc của từng CTV.

Cách CTV kiểm tra số lượng người mình đã giới thiệu

Để CTV của bạn tự kiểm tra số lượng người mình đã giới thiệu, bạn copy link bên dưới và đặt vào nút của tin nhắn, chọn 100% cửa sổ.

Link tra cứu có dạng: https://fchat.vn/viral/block_id
Ví dụ: https://fchat.vn/viral/5c33001238038904ae573194

link affiliate

Chúc bạn thành công!

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt tin nhắn mẫu trên Livechat.

×