Hướng dẫn lấy mã bài viết (Post ID) trên Facebook Fanpage

Để cài đặt từ khóa bình luận cho từng bài viết cụ thể, bạn cần lấy Post ID của bài viết trên Fanpage và cài đặt ID này trong mục Keyword của Fchat.

Để lấy Post ID của bài viết, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đâu

Bước 1: Comment vào POST cần lấy ID

Bước 2: Dashboard >> Live Chat >> Mở hội thoại vừa comment

Click CHUỘT PHẢI vào dấu tick ở bên trên nội dung hội thoại (xem hình) và chọn sao chép địa chỉ liên kết.

Link bài POST sẽ có dạng: https://fb.com/83193161431123_6104300161113931

Giờ bạn chỉ cần dán link đó vào ô POST ID trong cấu hình từ khóa bình luận.

Khách hàng bình luận trên bài post này sẽ tự động nhận được trả lời và tin nhắn như kịch bản.

Chúc bạn thành công!