Cài đặt SHOP & phân quyền nhân viên

Cài đặt shop cho phép bạn tùy chọn những thiết lập về Thông tin shop, Nhân viên, Tin nhắn mẫu, Trạng thái hội thoại, Chia hội thoạiKết nối.

1.Cài đặt shop 

Để cài đặt shop, tại màn hình Dashboard, bạn lựa chọn Cài đặt shop tại góc trên bên phải màn hình.

- Thông tin: có thể chỉnh sửa thông tin logo, tên shop, email, địa chỉ, nhận/từ chối nhận email hàng ngày 

chú ý: không thay đổi được chủ sở hữu 

                                   - Nhân viên: phân quyền nhân viên 

- Trạng thái hội thoại: https://fchat.vn/help/livechat

- Tin nhắn mẫu: https://fchat.vn/help/tin-nhan-mau

- Chia hội thoại: https://fchat.vn/help/phan-hoi-thoai

- Kết nối: nơi xử lí đơn hàng

                                   

- Kho hàng: 

2. Phân quyền nhân viên

Chức năng này cho phép phân quyền truy cập shop cho các user khác nhau để quản lý với các quyền khác nhau như: Admin, Sale, Marketing.

Tại cửa sổ Cài đặt shop (1) >> Nhân viên (2) >> nhập email nhân viên (3)quyền muốn phân (4) >> ấn Thêm để hoàn tất.

Địa chỉ email được phân quyền phải là địa chỉ email đã đăng ký tài khoản trên fchat.

Bạn cũng có thể dùng link invite để phân quyền bằng cách chọn quyền (Admin/Sale/Marketing) > click Tạo link invite và gửi link này cho người bạn muốn thêm quyền trong fchat. Khi người đó bấm vào link, họ sẽ tự động được phân quyền trong shop của bạn.

Chúc bạn thành công!