Audio - Gửi file âm thanh

Để chèn Audio vào block tin nhắn, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Trong block Tin nhắn, bạn chọn More >> thêm đối tượng Audio như hình:

Sau đó, bạn dán link liên kết vào ô như hình. Link cần có định dạng đuôi .mp3, .wav, dung lượng tối đa cho phép là 25 MB.

Như vậy, bạn có thể chèn file âm thanh và gửi cho khách hàng ngay trong hội thoại của khách với fanpage. 

Dưới đây là 1 block tin nhắn có đối tượng Audio: 

Kịch bản hiển thị trong hội thoại messenger của khách hàng với page: 

Hiển thị hội thoại trên livechat của Fchat: 

Chúc bạn thành công !

×