Quản lý danh sách khách hàng

Chức năng Khách hàng cho phép tìm kiếm khách hàng theo các biến trong hệ thống, cập nhật thông tin khách hàng, phân chia tập khách hàng thành các nhóm nhỏ, gắn tag khách hàng hàng loạt,...

Tại màn hình Dashboard, lựa chọn Khách hàng (tại thanh công cụ dọc bên tay trái màn hình) để quản lý khách hàng trên fanpage của bạn.

I. Ý nghĩa các biến có thể lọc theo điều kiện tại mục Khách hàng

Tại mục Khách hàng, bạn có lọc hay tìm kiếm khách hàng / nhóm khách hàng theo các biến hệ thống.

Ký hiệu các lệnh lọc:

= : Bằng (dùng cho cả giá trị số và ký tự)

> : Lớn hơn (chỉ dùng cho giá trị số)

< : Nhỏ hơn (chỉ dùng cho giá trị số)

!= : Khác (dùng cho cả giá trị số và ký tự)

{user_id}: Đây là ID khách hàng trên fanpage (không phải UID của khách hàng trên Facebook). Khi lọc theo {user_id}, giá trị lọc cần nhập là chuỗi 16 chữ số.

Ví dụ {user_id} < 4830767070326882 để lọc tất cả những khách hàng có {user_id} < 4830767070326882

{name}: Lấy First name của tài khoản Facebook khách hàng. Khi lọc theo {name}, giá trị lọc cần nhậplà tên Facebook của khách hàng mà bạn muốn tìm là.

Ví dụ {name} = An để lọc những khách hàng tên là An

{full_name}: Lấy tên đầy đủ của tài khoản Facebook khách hàng. Khi lọc theo {full_name}, giá trị lọc cần nhập là tên đầy đủ trên Facebook của khách hàng mà bạn muốn tìm là.

Ví dụ {name} = Nguyễn Văn An để lọc những khách hàng tên đầy đủ là Nguyễn Văn An

{email}: Thông tin email của khách hàng đã cung cấp trong các đối tượng User Email, User Input , Webform. Khi lọc theo {email}, giá trị lọc cần nhập có thể là email cụ thể của 1 khách hàng hoặc không nhập giá trị (rỗng).

Ví dụ {email} !=    để lọc những khách hàng đã cung cấp email của họ, {email} =   để lọc những khách hàng chưa có email

{phone}: Thông tin SĐT của khách hàng đã cung cấp trong các đối tượng User Phone, User Input , Webform. Khi lọc theo {phone}, giá trị lọc cần nhập có thể là SĐT cụ thể của 1 khách hàng hoặc không nhập giá trị (rỗng).

Ví dụ {phone} !=    để lọc những khách hàng đã cung cấp SĐT của họ, {phone} =   để lọc những khách hàng chưa có SĐT

{address}: Thông tin địa chỉ của khách hàng

{gender}: Xưng hô theo giới tính của khách hàng (Anh/Chị). Khi lọc theo {phone}, giá trị lọc cần nhập là Anh (Nam) hoặc Chị (Nữ)

Ví dụ {gender} = Anh để lọc những khách hàng nam,  {gender} = Chị để lọc những khách hàng nữ

{birthday}: Thông tin ngày sinh của khách hàng. Dịnh dạng dd/mm/yyyy

{city}: Lưu thông tin thành phố của khách hàng

{locate}: Vị trí địa lý của khách hàng lấy từ Facebook. Vị trí của khách hàng ở Việt Nam là vi_VN

{last_seen}: Thời gian lần cuối cùng khách hàng xem tin nhắn của page

{ref}: Khách hàng là sub thông qua link ref nào. Khi lọc theo {ref}, giá trị lọc cần nhập là chuỗi ký tự sau ref= trong link ref.

Ví dụ Block A của bạn có link ref là https://m.me/362573507472549?ref=chatbotviral thì để lọc những khách hàng truy cập vào link ref này và được ghi nhận là subs (trước đó chưa từng nhắn tin với page), bạn lọc {ref} = chatbotviral

{tags}: Tag được gắn cho khách hàng

Ví dụ {tag} = A để lọc tất cả những khách hàng được gắn tag A, {tag} = A or {tag} = B để lọc tất cả những khách hàng được gắn tag A và B

{timezone}: Múi giờ tại địa chỉ khách sinh sống  lấy từ Facebook. Múi giờ của khách hàng ở Việt Nam là 7

{created_at}: Thời gian khách hàng được ghi nhận là subs trong fchat

Ví dụ {created_at} < 11/01/2021 AND {created_at} > 11/12/2020 để lọc những khách hàng đã vào hệ thống trong vòng 1 tháng, từ 11/12/2020 đến 11/01/2021

{lucky_code}: Mã số may mắn đã cấp cho khách hàng. Mã số này được cấp trong minigame Quay số livestream.

{status}: Trạng thái subs của khách hàng. Các trạng thái bao gồm:

    • Comment: những khách hàng mới comment, chưa là subs do chưa nhắn tin đến fanpage nên chưa thể gắn tag phân loại
    • Sub: Những khách hàng đang là sub trong hệ thống và bạn có thể thực hiện các thao tác như gắn tag phân loại hay nhắn tin đến họ
    • Error: Những khách hàng lỗi format hệ thống
    • Stop: Những khách hàng đã unsub - ngừng nhận tin tự động từ fanpage (trong chiến dịch, sequence, menu)

{first_visited_block}: Block đầu tiên khách hàng ghé thăm khi vào hệ thống. Khi lọc theo {first_visited_block}, giá trị lọc cần nhập là id của block (chuỗi số sau id= trong URL của Block)

Ví dụ link Block của bạn là https://fchat.vn/automation/message/edit?id=5c4040323803895947164d3d thì để lọc những khách hàng ghé thăm block này đầu tiên, bạn lọc theo điều kiện {first_visited_block} = 5c4040323803895947164d3d

{last_visited_block}: Block cuối cùng khách hàng được ghé thăm kể từ khi vào hệ thống. Block đầu tiên khách hàng ghé thăm khi vào hệ thống. Khi lọc theo {last_visited_block}, giá trị lọc cần nhập là id của block (chuỗi số sau id= trong URL của Block)

Ví dụ link Block của bạn là https://fchat.vn/automation/message/edit?id=5c4040323803895947164d3d thì để lọc những khách hàng ghé dừng kịch bản ở block này, bạn lọc theo điều kiện {last_visited_block} = 5c4040323803895947164d3d

{district}: Lưu thông tin quận / huyện của khách hàng

{ward}: Lưu thông tin phường / xã của khách hàng

{inboxed_24h}: Những khách hàng đã nhắn tin trong 24h. Trạng thái của biến này bao gồm YES - lọc những khách hàng tương tác trong vòng 24h và NO - lọc những khách hàng tương tác ngoài 24h

{point}: Số điểm tích được trong đối tượng Tích điểm

{point_total}: Số điểm lũy kế đã tích được của khách hàng khi mua hàng (dùng trong kịch bản phân hạng thành viên)

{last_inbox}: Thời gian cuối khách nhắn đến page

II. Các thao tác trong mục khách hàng

1. Tìm kiếm khách hàng

1.1. Tìm kiếm khách hàng cụ thể

Bạn có thể tìm khách hàng theo id {user_id}, tên {full_name}, số điện thoại {phone}, email {email}, địa chỉ {address}, sinh nhật {birthday},... bằng cách chọn biến >> nhập giá trị >> Lọc

Ví dụ: Tìm theo tên khách hàng

Tại đây, bạn cũng có thể:

(1) Trò chuyện: Đi đến hội thoại với khách hàng

(2) Xóa: Xóa khách hàng khỏi hệ thống (chức năng này chỉ áp dụng cho bản trả phí)

1.2. Tìm kiếm nhóm khách hàng và lưu danh sách để quản lý

Bạn cũng có thể tìm kiếm nhóm khách hàng theo tag khách hàng {tag}, giới tính {gender}, thành phố {city},... và lưu các danh sách lại để quản lý bằng cách (1) thêm danh sách >> (2) chọn biến >> nhập giá trị >> (3) Lọc và Lưu

Ví dụ:

- Lọc khách hàng theo giới tính


- Lọc khách hàng đã có SĐT


- Lọc khách hàng chưa có SĐT:


2. Gắn tag hàng loạt khách hàng

Tại mục Khách hàng, bạn chọn 1 danh sách khách hàng đã có sẵn hoặc tạo 1 danh sách khách hàng mới.

Tiếp theo, bạn nhập tùy chọn thông tin khách hàng bao gồm các biến: user_id, full_name, gender, phone, email, birthday, city, address, last_seen,... với các giá trị cụ thể theo mong muốn, sau đó click vào ô Gắn tag và lựa chọn tag muốn gắn cho khách hàng >> Lưu .

Ví dụ: Gắn tag tự động theo giới tính với tất cả các khách hàng là nữ, bạn chọn biến Gender = Chị và thực hiện lần lượt các bước như trong hình ảnh minh họa bên dưới.

Khi đó, bạn bấm chọn nút Gắn/Hủy tag >> chọn tag muốn gắn > Gắn tag > Lưu và danh sách khách hàng được chọn sẽ được gắn tag hàng loạt 1 cách tự động.

                                     

3. Chia nhỏ tập khách hàng để gửi chiến dịch

Khi gửi chiến dịch, bạn nên chia nhỏ danh sách khách hàng để gửi theo từng nhóm nhỏ dưới 10.000 người theo quy định của Facebook. Việc chia nhỏ nhóm khách hàng để gửi cũng giúp page của bạn giảm thiểu khả năng bị đánh dấu spam và đảm bảo nhân viên trực page không bị quá tải khi khách hàng phản hồi lại.

Bạn có thể chia tự động danh sách khách hàng thành các nhóm nhỏ từ 1000 đến 10.000 khách hàng bằng cách click vào mục AUTO > chọn số lượng khách hàng trong mỗi danh sách.

Hệ thống cần 1 khoảng thời gian để chia và gắn tag khách hàng tự động. Sau khi chia xong, các danh sách khách hàng hiển thị tên dạng [số lượng chia_số thứ tự danh sách] như 8000_1 (danh sách khách hàng có 8000 người, tệp 1) và các khách hàng nằm trong danh sách sẽ tự động được gắn tag để phân biệt với các danh sách khác.

4. Xóa danh sách và xóa khách hàng trong danh sách

Để xóa danh sách khách hàng, bạn click tên danh sách, phía bên phải tên danh sách sẽ xuất hiện biểu tượng xóa, bạn click vào đó để xóa danh sách này (1). Khi xóa danh sách, các khánh hàng trong danh sách đó vẫn còn trong mục Khách hàng của bạn và vẫn nhận được các tin nhắn của page.

Để xóa các khách hàng trong danh sách, bạn click vào biểu tượng xóa (2) trong hình ảnh. Khi xóa các khách hàng trong danh sách, những khách hàng này sẽ biến mất khỏi mục Khách hàng trên page của bạn và không còn nhận được các tin nhắn của page.

Chúc bạn thành công với Fchat!

×