Quản lý danh sách khách hàng

Chức năng Khách hàng cho phép tìm kiếm khách hàng theo các biến trong hệ thống, cập nhật thông tin khách hàng, phân chia tập khách hàng thành các nhóm nhỏ, gắn tag khách hàng hàng loạt,...

Thực hiện lần lượt theo các bước hướng dẫn dưới đây để quản lý danh sách khách hàng trên Fchat.

Tại màn hình Dashboard, lựa chọn Khách hàng (tại thanh công cụ dọc bên tay trái màn hình).

Chức năng Khách hàng trong Fchat cho phép bạn:

1. Tìm kiếm khách hàng

1.1. Tìm kiếm khách hàng cụ thể

Bạn có thể tìm khách hàng theo id {user_id}, tên {full_name}, số điện thoại {phone}, email {email}, địa chỉ {address}, sinh nhật {birthday},... bằng cách chọn biến >> nhập giá trị >> Lọc

Ví dụ: Tìm theo tên khách hàng

Tại đây, bạn cũng có thể:

(1) Trò chuyện: Đi đến hội thoại với khách hàng

(2) Chỉnh sửa: Xem chi tiết thông tin khách hàng và sửa/cập nhật thông tin khách hàng

(3) Xóa: Xóa khách hàng khỏi hệ thống

1.2. Tìm kiếm nhóm khách hàng và lưu danh sách để quản lý

Bạn cũng có thể tìm kiếm nhóm khách hàng theo tag khách hàng {tag}, giới tính {gender}, thành phố {city},... và lưu các danh sách lại để quản lý bằng cách (1) thêm danh sách >> (2) chọn biến >> nhập giá trị >> (3) Lọc và Lưu

Ví dụ:

- Lọc khách hàng theo giới tính

- Lọc khách hàng đã có SĐT

- Lọc khách hàng chưa có SĐT:

2. Chia nhỏ tập khách hàng để gửi chiến dịch

Bạn có thể chia nhỏ tập khách hàng theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào cách phân loại khách hàng (theo tag, theo giới tính, thành phố,...) hoặc chia nhỏ theo ngày tạo (ngày khách hàng được ghi nhận làm subscriber) và/hoặc theo user_id.

Để chia khách hàng theo ngày tạo và user_id được chính xác và không bỏ sót khách hàng, bạn cần tạo các khoảng giá trị liên tiếp liền mạch

  • Nhóm 1: {creat_at}/{user_id} < X
  • Nhóm 2: {creat_at}/{user_id} > X AND {creat_at}/{user_id} < Y
  • Nhóm 3: {creat_at}/{user_id} > Y AND {creat_at}/{user_id} < Z
  • Nhóm 4: {creat_at}/{user_id} < Z

Bạn có thể kết hợp chia danh sách khách hàng theo cả 2 biến để đảm bảo số lượng khách hàng trong mỗi danh sách phù hợp với yêu cầu của bạn. Bạn nên lấy điều kiện biến {creat_at} là cơ sở chínhbiến {user_id} là cơ sở phụ để chia tệp khách hàng

Ví dụ: Chia nhỏ tập khách hàng theo ngày tạo {created_at} kết hợp với {user_id} để gửi chiến dịch

Yêu cầu: Chia khoảng 13K khách hàng thành 4 nhóm, mỗi nhóm khoảng hơn 3K khách hàng

Thao tác:

(1) Chia đôi tệp khách hàng, mỗi tệp khoảng 6,5K khách hàng theo biến {created_at}

(2) Chia đôi tiếp tệp vừa tạo được bằng cách thêm điều kiện biến {user_id} được nhóm 1 và nhóm 2 đủ yêu cầu khoảng hơn 3K khách hàng

Nhóm 1 và nhóm 2 chung điều kiện {created_at} và khác nhau ở điều kiện {user_id}

>> Nhóm 1: creat_at < 01/11/2019 18:00 AND user_id < 2332222222222222

>> Nhóm 2: creat_at < 01/11/2019 18:00 AND user_id > 2332222222222222

>> Nhóm 3: creat_at > 01/11/2019 18:00 AND user_id < 2895999222222222

>> Nhóm 4: creat_at > 01/11/2019 18:00 AND user_id > 2895999222222222

Tại đây, bạn cũng có thể gắn tag hàng loạt để gửi phân loại khách hàng theo tag.

3. Xóa danh sách và xóa khách hàng trong danh sách

Để xóa danh sách khách hàng, bạn click tên danh sách, phía bên phải tên danh sách sẽ xuất hiện biểu tượng xóa, bạn click vào đó để xóa danh sách này (1). Khi xóa danh sách, các khánh hàng trong danh sách đó vẫn còn trong mục Khách hàng của bạn và vẫn nhận được các tin nhắn của page.

Để xóa các khách hàng trong danh sách, bạn click vào biểu tượng xóa (2) trong hình ảnh. Khi xóa các khách hàng trong danh sách, những khách hàng này sẽ biến mất khỏi mục Khách hàng trên page của bạn và không còn nhận được các tin nhắn của page.

Chúc bạn thành công với Fchat!