Hướng dẫn tạo ChatBot Viral

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo Chatbot, bạn hãy xem video hướng dẫn đầy đủ tại đây:

HƯỚNG DẪN TẠO CHATBOT TỪ A-Z

 

HƯỚNG DẪN TẠO CHATBOT VIRAL

Trong Block tin nhắn, bạn chọn More > Viral để thêm đối tượng Viral:

Tại đây, bạn có thêm các nội dung bao gồm:

- Hình ảnh Viral: kích thước 1:1

- Nội dung mô tả cho Viral

- Tùy chọn gửi ô nào cho khách hàng: chỉ gửi ô bên trái hay cả 2 ô (ô bên trái dùng để lấy link chia sẻ, ô bên phải dùng để Forward cho người khác)

- Số lượng người cần giới thiệu để nhận quà

- Tùy chọn gửi thông báo cho khách khi giới thiệu thành công 1 người mới

ĐO TỐC ĐỘ VIRAL CỦA CHATBOT

(1) %Viral = Số lượng người giới thiệu (Ref_count) / Tổng số người tham gia
                   = 0% (không ai chia sẻ) -> 100% (tất cả mọi người đều chia sẻ)

(2) Danh Sách:  xem danh sách những người tham gia vào block Viral, ai giới thiệu, số người họ đã giới thiệu {ref_count}

Một số tên biến trong block viral:

  • {ref_id}:   là {user_id} của người giới thiệu
  • {ref_count}: là số lượng giới thiệu của {ref_id}
  • {ref_num}: là số lượng giới thiệu để nhận được quà
  • {ref_left}: là số lượng giới thiệu còn thiếu = {ref_num} - {ref_count}
  • {ref_full_name}: là họ tên của người được giới thiệu

Trong Sequence nhắc chia sẻ, bạn có thể tạo đối tượng Resend Viral để khách chia sẻ Viral ngay ở cuối hội thoại.

 

MẪU KỊCH BẢN NỘI DUNG CHATBOT VIRAL

--- CÁI GÌ + LỢI ÍCH ---

Chào {full_name}

Tôi có giải pháp tuyệt vời muốn TẶNG bạn: CHATBOT VIRAL - Cách để có 10.000 khách hàng tiềm năng với chi phí 0đ

--- LÀM SAO ĐỂ NHẬN ---

Bạn chỉ cần bấm nút "Chia sẻ" ở hình bên dưới và chia sẻ nó cho bạn bè.

Ngay khi có 3 người bấm vào nút “NHẬN QUÀ”, tôi sẽ gửi đến bạn giải pháp tuyệt vời này!

--- NHẮC CHIA SẺ ---

{name} đừng quên bấm vào nút “CHIA SẺ” ở trên để nhận món quà tuyệt vời này nhé

 

--- NHẮC 30 PHÚT ---

Đã 30 phút rồi mà bạn vẫn chưa nhận được quà tặng, bởi vì bạn chưa giới thiệu đủ số người.
 
{name} bấm nút "Chia sẻ" ở dưới để gửi inbox cho bạn bè của bạn.
  
CHÚ Ý: Người được bạn chia sẻ phải bấm vào nút "Nhận quà" thì mới được tính nhé.
  

--- CHÚC MỪNG KHI GIỚI THIỆU THÀNH CÔNG 1 USER ---

Chúc mừng {name}!

Nguyễn Văn A vừa chấp nhận lời CHIA SẺ của bạn. Chỉ cần 2 lượt chia sẻ nữa bạn sẽ nhận ngay bộ video hướng dẫn tạo CHATBOT VIRAL!

--- GỬI QUÀ ---

Chúc mừng {name} đã nhận được bộ giải pháp CHATBOT VIRAL – Cách để có 10.000 khách hàng với chi phí 0đ

Link gửi quà...

---

TOÀN CẢNH 1 KỊCH BẢN CHATBOT VIRAL MẪU

 BLOCK VIRAL YÊU CẦU CHIA SẺ

BLOCK QUÀ GỬI KHI KHÁCH HÀNG CHIA SẺ ĐỦ SỐ NGƯỜI THEO YÊU CẦU

KỊCH BẢN VIRAL HIỂN THỊ VỚI KHÁCH HÀNG

Trong màn hình hội thoại với khách hàng, có 3 mục để bạn quản lý:

1. Link

- Lấy link chia sẻ: bạn có thể chia sẽ bằng link aff, link rút gọn hoặc QR Code (1)

- Kiểm tra xem có bao nhiêu lượt clicks vào link và mình đã giới thiệu được bao nhiêu người (2)

2. Khách

Bạn đã giới thiệu được những ai

3. Top

Những người nào đang chia sẻ nhiều nhất đến thời điểm hiện tại

CLICK ĐỂ TRẢI NGHIỆM KỊCH BẢN CHATBOT VIRAL

Chúc bạn thành công!

×