Livechat- subcribe

Live chat là một tính năng cho phép bạn chuyển một cuộc trò chuyện từ bot sang trò chuyện trực tiếp với  người thực.

Chức năng này rất hữu dụng khi:

  • Kịch bản chatbot không thể trả lời các câu hỏi của khách hàng

  • Không rõ khách hàng nhắn gì

  • Khách hàng muốn trò chuyện với nhân viên để giải quyết các vấn đề của họ

Bước 1: Bật nhận thông báo

- Nhân viên bật nhận thông báo bằng cách ấn vào biểu tượng quả chuông của page ở Dashboard. Sau khi ấn sẽ nhận được tin nhắn đăng ký nhận thông báo thành công. Biểu tượng quả chuông sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh

 

Ngoài ra, admin có thể quản lý xem các nhân viên đang bật nhận thông báo ở các page nào ở mục Cài đặt shop >> Nhân viên

Từ giờ, khi khách hàng đi qua kịch bản chứa đối tượng Live chat, tin nhắn thông báo sẽ được gửi đến cho những nhân viên đã ấn nhận thông báo từ page. Từ đó, có thể vào chat trực tiếp với khách hàng một cách nhanh chóng trên Livechat hoặc trên hộp thư page.

- Sau 7 ngày việc đăng ký nhận thông báo sẽ hết hạn, bạn cần ấn tiếp tục nhận thông báo để có thể nhận được các thông báo từ page khi có khách hàng muốn chat trực tiếp

- Nếu bạn không muốn nhận thông báo, có thể ấn thêm 1 lần nữa vào biểu tượng quả chuông để unsub

 Bước 2: Trong block, chọn + More>> Live chat

-  Chọn Cài đặt tin nhắn để cài đặt các nội dung cho đối tượng Live chat

(1) Thời gian dừng:  Cài đặt thời gian gửi tin (giây/phút/giờ) khi khách hàng không bấm vào nút bấm

(2) Bắt đầu live chat: Cài đặt hình ảnh, tiêu đề, nội dung, tên nút cho đối tượng

(3) Tin nhắn dừng live chat:  Cài đặt nội dung tin nhắn để gửi cho khách hàng khi khách không ấn vào nút thì sau khoảng thời gian bạn đã cài đặt hệ thống sẽ tự động gửi. Hoặc khi khách ấn nút sẽ gửi nội dung đó ngay lập tức

 

Chúc bạn thành công!

 

 

×