Flow - Cách tạo luồng kịch bản flow

Để tạo luồng tin nhắn theo Flow bạn thực hiện các bước sau:

Truy cập vào Cài đặt page - Chọn Flow

Tích chọn dấu (+) tạo nhóm flow. Từ nhóm flow chọn (+) tạo flow. 


Bạn tạo kịch bản tương tự tạo từ block. Chọn đối tượng cần tạo kịch bản. 

Tại tùy chọn của Nhóm flow bạn có thể Đổi tên nhóm hoặc Xóa

Tại tùy chọn Flow, bạn có thể: Đổi tên, nhân đôi flow, tạo flow link, xóa. 

Tại màn hình bên phải: Danh sách lựa chọn tạo đối tượng, phóng to, thu nhỏ, trạng thái ban đầu. 


Sau khi tạo xong kịch bản bạn Test this bot để xem luồng tin nhắn gửi tới khách hàng đã đúng như mình muốn cài đặt chưa. Nếu chưa bạn có thể tạo lại. 

Cách xóa block và nút nối: Tích chuột vào block -> Bấm chuột phải ->tích vào X để xóa đối tượng. 


Chú ý: Các đối tượng trong flow sẽ không được đầy đủ tính năng như block tin nhắn.

Chúc bạn thành công!

×