Flow - Cách tạo luồng kịch bản flow

Để tạo luồng tin nhắn theo Flow bạn thực hiện các bước sau:

- Tạo Flow 

Truy cập vào Cài đặt page - Chọn Flow

Tích chọn dấu (+) tạo nhóm flow. Từ nhóm flow chọn (+) tạo flow. 


Bạn tạo kịch bản tương tự tạo từ block. Chọn đối tượng cần tạo kịch bản. 

- Các tùy chọn với nhóm Flow

Bạn có thể Đổi tên hoặc Xóa nhóm Flow

- Các tùy chọn với Flow

Bạn có thể: Đổi tên, nhân đôi, tạo flow link, xóa flow. 

Tại màn hình bên phải: Danh sách lựa chọn tạo đối tượng, phóng to, thu nhỏ, trạng thái ban đầu. 


Sau khi tạo xong kịch bản bạn Test this bot để xem luồng tin nhắn gửi tới khách hàng đã đúng như mình muốn cài đặt chưa. Nếu chưa bạn có thể tạo lại. 

- Cách xóa block và nút nối

Bạn tích chuột vào block -> Bấm chuột phải ->tích vào X để xóa đối tượng. 


Chú ý: Các đối tượng trong flow sẽ không được đầy đủ tính năng như block tin nhắn.

- Kích hoạt Flow

Hiện ta có 2 cách để kích hoạt Flow: 

- Cách 1: Chuyển hướng khách hàng từ block tin nhắn sang Flow thông qua đối tượng Go To Block/ Flow trong block. 

Chi tiết hướng dẫn với Go to block/flow, bạn xem Tại đây

- Cách 2: Bạn tạo link Flow gửi khách hàng, khách nhấn vào link sẽ chạy kịch bản trong Flow. 

Bạn nhấn vào dấu ... như hình >> Tạo flow link

Tại popup hiển thị bạn cài đặt đuôi link(nếu có) - nhấn Cập nhật để hoàn tất tạo link flow. 

Sau đó bạn nhấn lại vào phần Tạo flow link - copy link flow để gửi khách hàng hoặc gắn trong bài viết trên trang.... 

Chúc bạn thành công!

×