Hướng dẫn kết nối Fchat với Salekit

Salekit là một phần mềm quản lí bán hàng, bạn có thể đồng bộ đơn hàng từ các chuỗi cửa hàng, Website, Landing Page, Facebook, Chatbot, Shopee, Lazada,.. 

Để kết nối Fchat với Salekit và đẩy thông tin khách hàng từ Fchat sang Salekit, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Cách 1: Tạo khách hàng và đơn hàng thủ công từ live chat (nhân viên trực Live chat thực hiện)

Bước 1. Kết nối Fchat với Salekit

Tại màn hình Dashboard, bạn vào mục Cài đặt shop >> Kết nối để cấu hình Salekit trong Fchat.

Bạn tick chọn mục Tại Salekit.vn và chọn Kết nối với Salekit.vn

Khi đó, màn hình hiển thị các shop hiện có của bạn trên Salekit, bạn click chọn Kết nối với shop cần kết nối và Làm mới >> Lưu thiết lập để hoàn tất quá trình.

 

Nếu chưa có tài khoản và shop trên Salekit, bạn vui lòng đăng ký tài khoản và doanh nghiệp tại salekit.vn và thực hiện kết nối.

Bước 2: Tạo đơn hàng từ Live chat

Sau khi đã kết nối Fchat với Salekit, nhân viên trực page sẽ thực hiện tạo đơn hàng từ Live chat.

Bạn bấm vào hội thoại với 1 khách hàng cụ thể, tại phần bên phải màn hình là khung làm việc đã được kết nối với Salekit, bạn vào mục Đơn hàng, cập nhật thông tin khách hàng, lựa chọn sản phẩm (các sản phẩm đã được cài đặt trên Salekit) và bấm Tạo đơn hàng để đẩy thông tin đơn hàng sang Salekit.

Sau khi tạo đơn hàng xong, bạn có thể gửi tin nhắn Messenger thông tin đơn hàng cho khách từ Salekit bằng cách cài đặt trong mục Đơn hàng >> Cài đặt mẫu Email của Salekit.

Cách 2: Tạo khách hàng và đơn hàng tự động trong Block tin nhắn

Sau khi lấy được thông tin khách hàng từ Fchat bằng User Input / Webform, bạn có thể đẩy các thông tin khách hàng đã cung cấp một cách tự động sang Salekit để quản lý thông qua Block tin nhắn.

Trong Block tin nhắn, bạn click vào More để thêm đối tượng SaleKit trong mục Kết nối CRM sau khi đã cài đặt User Input / Webform thu thập thông tin của khách hàng.

Tại đây, bạn cần nhập API Key từ Salekit bằng cách chọn Lấy Key và copy Key từ Salekit vào ô trống, bấm Làm mới để cập nhật và lựa chọn Tạo khách hàng / Tạo đơn hàng và sản phẩm (Sản phẩm được lấy từ Salekit).

Như vậy, khi khách hàng chạy qua Block tin nhắn, khách hàng / đơn hàng sẽ được đẩy tự động sang Salekit để bạn quản lý.

Chúc bạn thành công!

×