Hướng kết nối Fchat với KiotViet CRM

Để kết nối Fchat với CRM KiotViet, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Thêm Send To CRM trong Block tin nhắn

Trong Block tin nhắn, thêm đối tượng Send To CRM sau khi đã cài đặt User Input / Webform thu thập thông tin của khách hàng, chọn hệ thống kết nối là  KiotViet

Bước 2: Đăng nhập KiotViet, lấy thông tin Token

Tại mục Thiết lập kết nối API trong KiotViet, bạn lấy thông tin Client IDMã bảo mật

Bước 3: Nhập Client ID và Mã bảo mật vào phần kết nối trong Send To CRM

Tại đây, bạn có thể tùy chọn Tạo khách hàng hoặc Tạo đơn hàng.

Lưu ý: Khi tạo đơn hàng, mỗi đối tượng Send To CRM chỉ lựa chọn được 1 sản phẩm.

Bước 4: Trong CRM KiotViet, bật hỗ trợ đặt hàng để tạo đơn hàng qua API

Sau khi kết nối, đơn hàng và khách hàng từ Fchat có thể chuyển về KiotViet để bạn quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn.

Chúc bạn thành công!