Hướng dẫn kết nối Fchat với KiotViet

Để kết nối Fchat với KiotViet, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Thêm đối tượng KiotViet trong Block tin nhắn

Sau khi lấy được thông tin khách hàng từ Fchat bằng User Input / Webform, bạn có thể đẩy các thông tin khách hàng đã cung cấp một cách tự động sang KiotViet để quản lý.

Trong Block tin nhắn, bạn click vào More để thêm đối tượng KiotViet trong mục Kết nối CRM sau khi đã cài đặt User Input / Webform thu thập thông tin của khách hàng.

Bước 2: Đăng nhập KiotViet, lấy thông tin Token

Tại mục Thiết lập kết nối API trong KiotViet, bạn lấy thông tin Client ID Mã bảo mật

Bước 3: Nhập Client ID và Mã bảo mật vào phần kết nối trong Send To CRM

Tại đây, bạn có thể tùy chọn Tạo khách hàng hoặc Tạo đơn hàng.

Lưu ý: Khi tạo đơn hàng, mỗi đối tượng Send To CRM chỉ lựa chọn được 1 sản phẩm.

Bước 4: Trong CRM KiotViet, bật hỗ trợ đặt hàng để tạo đơn hàng qua API

Sau khi kết nối, đơn hàng và khách hàng từ Fchat có thể chuyển về KiotViet để bạn quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn.

Chúc bạn thành công!

×