Hướng dẫn các chuyển đổi Page từ shop này sang shop khác

Để chuyển Page từ shop này sang shop khác, bạn cần được phân quyền Admin/Owner của cả 2 shop. Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Tại màn hình dashboard trong shop chứa page muốn chuyển, bạn bấm vào biểu tượng  

Khi đó, màn hình chuyển sang giao diện như hình ảnh dưới đây. Bạn chọn Shop muốn chuyển page sang và chọn Xác nhận sao chép.

Sau khi xác nhận sao chép, màn hình sẽ chuyển về Dashboard của shop mới được chuyển page sang.

Chúc bạn thành công!