Chuyển Page giữa các shop

Bạn có thể chuyển page đã kết nối từ shop này sang shop khác mà không cần ngắt kết nối để giữ lại khách hàng và các dữ liệu đã cài đặt trong Fchat.

Để chuyển Page từ shop này sang shop khác, bạn cần được phân quyền Admin/Owner của cả 2 shop. Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Tại màn hình dashboard trong shop chứa page muốn chuyển, bạn bấm vào biểu tượng được trỏ trong hình ảnh bên dưới. 

Khi đó, màn hình chuyển sang giao diện như hình ảnh dưới đây. Bạn chọn Shop muốn chuyển page sang và chọn Xác nhận sao chép.

Sau khi xác nhận sao chép, màn hình sẽ chuyển về Dashboard của shop mới được chuyển page sang.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chuyển page sang shop trả phí.

Chúc bạn thành công!

×