Livechat và thiết lập trạng thái hội thoại

Để cài đặt và sử dụng chức năng này, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Tại màn hình giao diện của Dashboard, bạn lựa chọn Livechat

Cửa sổ màn hình Livechat hiển thị như sau:

Màn hình cửa sổ Livechat được chia làm 3 phần chính, cụ thể:

1/3 phía bên trái màn hình:

Tại đây, Fchat cập nhật và tổng hợp tất cả các tin nhắn inbox và comment từ tất cả các page đang được kết nối với shop. Điều này cho phép chủ shop và các user quản lý các page một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi nhất.

Theo hình minh họa:

(1): Lọc hội thoại theo tin nhắn

(2): Lọc hội thoại theo bình luận

(3): Lọc hội thoại  có số điện thoại

(4): Lọc hội thoại không có số điện thoại

(5): Lọc hội thoại chưa đọc

(6): Lọc hội thoại chưa trả lời

(7): Lọc hội thoại đã hoàn thành

(8): Lọc hội thoại theo sale

(9): Lọc hội thoại theo ngày tháng

(10): Tên page

(11): Tin nhắn đến từ inbox

(12): Tin nhắn đến từ bình luận

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm đoạn hội theo theo tên, SĐT của khách hàng (13) và lọc theo trạng thái hội thoại (14).

Để cài đặt và thay đổi các trạng thái hội thoại, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Tại cửa sổ Dashboard, click chọn Cài đặt shop

Màn hình hiển thị như trong hình ảnh bên dưới. Tại đây, bạn chọn màu cho trạng thái hội thoại, đặt tên cho trạng thái hội thoại và Thêm nhãn để hoàn tất quá trình cài đặt.

1/3 chính giữa màn hình:

Đây là khu vực hiển thị nội dung tin nhắn giữa page và khách hàng. Tại đây, bạn có thể:

  • Chỉ định nhân viên vào chăm sóc khách hàng (15) tại đây>
  • Bật/tắt kịch bản tự đặt, Đánh dấu hội thoại chưa đọc, Xóa hội thoại, Chặn người dùng, Các hội thoại người dùng này , Đánh dấu xong, Xem trên faceboook (16)
  • Đánh dấu trạng thái hội thoại (11)
  • Xem nhân viên nào đang xem, đang gõ (17)
  • Gửi nội dung text, hình ảnh, album, câu trả lời nhanh, gửi block (18)

 

1/3 phía bên phải màn hình:

Đây là khu vực hiển thị các thông tin để bạn có thể quản lý khách hàng của mình và tạo đơn hàng trực tiếp trên live chat.

Các thông tin hiển thì để bạn quản lý bao gồm:

  • Số điện thoại khách hàng (tự động cập nhật khi khách hàng nhập số điện thoại)
  • Các tag khách hàng được gắn (tag màu đỏ là tag đã được gắn cho khách hàng) tại đây>
  • Các tag từ Facebook (bao gồm tag gửi chiến dịch và tag quảng cáo

Chúc bạn thành công!