Thu hút khách hàng vào Chatbot bằng Facebook Ads

Để tạo quảng cáo Facebooks Ads và kéo khách hàng vào Chatbot, đầu tiên bạn cần tạo ra một chiến dịch quảng cáo messeger:

Trong mục thiết lập quảng cáo, bạn có thể tùy chỉnh các tham số về target khu vực, target độ tuổi, ngân sách, hình thức quảng cáo… phù hợp với quảng cáo sản phẩm của bạn. Tuy nhiên cần lưu ý các yếu tố sau:

- Thiết lập mục Edit Placement:

+ Không lựa chọn mục Market Place

+ Không chạy trên Instagram

+ Chỉ chạy ở quảng cáo hiển thị trong Messenger hoặc newfeed của khách hàng

thu-hut-khach-hang-facebook-ads

- Quảng cáo phải chạy trên fanpage cùng fanpage kết nối với Fchat

- Set up nội dung quảng cáo:

+ sử dụng nút send messenger: có hai cách là 1, sử dụng nội dung welcome do mình tự viết trong trình quảng cáo;  2, sử dụng nội dung welcome được tạo ra từ chatbot

+ Nếu sử dụng nội dung welcome do mình chỉnh, bạn cần chỉnh sửa nội dung welcome với 2 cách tạo ra nút bấm:

1, quick reply: kết nối với block trên Chatbot bằng cách copy ID của block mà bạn muốn kết nối với trình quảng cáo trên Fchat, sau đó paste vào mục Phần tải dữ liệu bot

thu-hut-khach-hang-facebook-ads

2, button: Lựa chọn action: Send a postback và copy ID của block trên Fchat, sau đó paste vào mục Phần tải dữ liệu bot

thu-hut-khach-hang-facebook-ads

Như vậy là trình quảng cáo đã kết nối với block trên Fchat.

Đây là một trong những cách tăng lượng người subscriber vào chatbot.