Thu hút khách hàng vào Chatbot bằng Facebook Ads

Để tạo quảng cáo Facebooks Ads và kéo khách hàng vào Chatbot, đầu tiên bạn cần tạo ra một chiến dịch quảng cáo messeger:

Bạn truy cập đường link https://business.facebook.com/adsmanager/manage để tạo chiến dịch quảng cáo Facebook Ads >> Chiến dịch >> +Tạo >> Chọn mục tiêu chiến dịch "Tin nhắn"

Trong mục thiết lập quảng cáo, bạn có thể tùy chỉnh các tham số về target khu vực, target độ tuổi, ngân sách, hình thức quảng cáo… phù hợp với quảng cáo sản phẩm của bạn. Tuy nhiên cần lưu ý các yếu tố sau:

- Thiết lập mục Edit Placement:

+ Không lựa chọn mục Market Place

+ Không chạy trên Instagram

+ Chỉ chạy ở quảng cáo hiển thị trong Messenger hoặc newfeed của khách hàng

Lưu ý:

- Chatbot chỉ hoạt động khi bạn gắn bot vào bài quảng cáo tạo mới, không hoạt động với bài viết đã có sẵn trên fanpage hay bài quảng cáo đang chạy.

- Quảng cáo phải chạy trên fanpage cùng fanpage kết nối với Fchat

Sau đó bạn chuyển đến mục Mẫu tin nhắn >> Bắt chuyện >> Chỉnh sửa

- Set up nội dung quảng cáo:

+ Sử dụng nút Send messenger: có hai cách là

  1. Sử dụng nội dung welcome do mình tự viết trong trình quảng cáo
  2. Sử dụng nội dung welcome được tạo ra từ chatbot

>> Nếu sử dụng nội dung welcome do mình chỉnh, bạn cần chỉnh sửa nội dung welcome với 2 cách tạo ra nút bấm:

1, Quick reply (Câu trả lời nhanh): kết nối với block trên Chatbot bằng cách copy ID của block mà bạn muốn kết nối với trình quảng cáo trên Fchat, sau đó paste vào mục Phần tải dữ liệu bot

thu-hut-khach-hang-facebook-ads

Nhưng hoạt động bot trong Câu trả lời nhanh chỉ được áp dụng với một số tài khoản Facebook Ads nhất định. Để sử dụng phổ biến hơn, bạn nên sử dụng cách 2 bên dưới. 

2, Button (Nút): Lựa chọn action: Send a postback (Gửi yêu cầu đăng lại) và copy ID của block trên Fchat, sau đó paste vào mục Phần tải dữ liệu bot

Để lấy Block ID, bạn vào Tin nhắn >> chọn block mong muốn >> copy chuỗi số cuối url của block như hình ảnh bên dưới:

Như vậy là trình quảng cáo đã kết nối với block trên Fchat, khách bấm vào quảng cáo sẽ được gửi kịch bản tự động bạn đã cài đặt trong Fchat.

Bạn cũng có thể đặt link ref / link aff vào quảng cáo bằng cách chọn Nút >> Mở một trang web >>URL trang web: nhập link ref / link aff của bạn

Đây là một trong những cách tăng lượng người subscriber vào chatbot.

Chúc bạn thành công!

×