Gửi email khi có đơn hàng mới

Bạn có thể cài đặt để chatbot tự động gửi email cho nhân viên hoặc gửi cho khách hàng.

Trong cửa sổ cập nhật block tin nhắn, bạn bấm vào biểu tượng Send Email:

gui-email-khi-co-don-hang-moi 

Cửa sổ nhập nội dung email

gui-email-khi-co-don-hang-moi

Bạn nhập các thông tin:

  • Địa chỉ email:  email của bạn hoặc của khách {email}
  • Tiêu đề gửi email
  • Nội dung:  bạn có thể đặt các biến trong tiêu đề và nội dung:  {full_name}, {phone},..

Send Email thường được sử dụng khi có đơn hàng mới.