<

Gửi email khi có đăng ký mới

Chức năng Send Email khi có đơn hàng mới cho phép gửi email chứa thông tin chi tiết về đơn hàng tới khách hàng khi có phát sinh đơn hàng mới.

Bạn có thể cài đặt để chatbot tự động gửi email cho nhân viên hoặc gửi cho khách hàng.

Trong cửa sổ cập nhật Block tin nhắn, bạn bấm MoreSend Email:

Cửa sổ nhập nội dung email:

gui-email-khi-co-don-hang-moi

Bạn nhập các thông tin:

  • Địa chỉ email: email của bạn hoặc của khách {email}
  • Tiêu đề gửi email
  • Nội dung:  bạn có thể đặt các biến trong tiêu đề và nội dung: {full_name}, {phone},..

Send Email thường được sử dụng khi có đơn hàng mới.

Chúc bạn thành công!