Kết nối đơn vị vận chuyển SPX

Để kết nối đơn vị vận chuyển SPX , bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn cần tạo tài khoản vận chuyển SPX trước khi thực hiện kết nối với Fchat. 

Bước 2: Khi đã tạo tài khoản thành công, bạn truy cập vào trang quản lý SPX , chọn mục Quản lý tài khoản - Hồ sơ Shop. Tại đây, bạn copy 2 thông tin: Mã user và Secret Key.

Bước 3: Tại Fchat, bạn chọn mục Đơn hàng>> Vận chuyển .

Bước 4: Chọn nhà vận chuyển SPX và ấn Cài đặt

Bước 5: Bạn nhập thông tin mã user vào ô UserId và mã Secret Key vào ô Secret key -> chọn Lưu để hoàn tất.

Sau khi kết nối thành công bạn có thể Tạo vận đơn đơn hàng trên Fchat

Hiện ta có 3 cách để tạo đơn hàng trên Fchat: 

Sau khi đã có đơn hàng, bạn vào mục Đơn hàng >> Đơn hàng >> chọn chỉnh sửa tại đơn mới tạo.

Tại đây bạn chọn Tạo vận đơn >> chọn kho + đơn vị vận chuyển SPX >> nhấn Tạo vận đơn 

Đơn hàng sau khi tạo vận đơn thành công sẽ có mã vận đơn như hình: 

Hoặc bạn cũng có thể bấm nút Huỷ vận đơn để huỷ đơn trực tiếp trên SPX

 

Chúc bạn thành công!

 

×