Gửi biên lai và in đơn hàng

Fchat cho phép người dùng có thể gửi biên lai đơn hàng cho khách hàng để khách hàng có thể theo dõi thông tin chi tiết đơn hàng của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng. 

Khi lên đơn đóng hàng tại Fchat bạn có thể tùy chỉnh phiếu in đơn để đóng gói giao hàng hoặc in đơn để gửi cho khách hàng khi mua offline.

1. Gửi biên lai qua tin nhắn

Cách 1: Gửi biên lai thủ công

Để gửi biên lai đơn hàng cho khách hàng bằng cách gửi thủ công, trên màn hình Dashboard, bạn vào mục Đơn hàng >> tick chọn nút Sửa ở đơn hàng cần gửi biên lai.

Sau đó, bạn bấm nút Gửi biên lai để hoàn tất.

Biên lai đơn hàng được gửi tới khách hàng sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng như thông tin người nhận, sản phẩm, tổng tiền.... như sau: 

Cách 2: Gửi biên lai tự động

Để cài đặt tính năng gửi biên lai đơn hàng tự động, trên màn hình Dashboard, bạn vào mục Đơn hàng >> Trigger. Khi đó màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Tại đây, bạn chọn trạng thái đơn hàng cần gửi thông báo cho khách khi trạng thái thay đổi. Trong nội dung thông báo ở bên phải màn hình, bạn chọn đối tượng Biên lai đơn, sau đó bật nút Default để thông báo hoạt động. 

Từ đó, bất kì đơn hàng nào được thay đổi sang trạng thái Mới thì khách sẽ tự động nhận được tin nhắn thông báo bao gồm biên lai đơn hàng. 

2. In đơn hàng

Đối với đơn hàng online, trước khi đóng gói hàng vận chuyển cần in đơn để dán vào đơn hàng đó,
Đối với đơn hàng offline, khi khách hàng mua hàng sẽ in đơn gửi lại thông tin đơn khách đã mua.

Bạn vào Đơn hàng -> Đơn hàng -> Mẫu in đơn. Tại đây bạn sẽ lựa chọn và điều chỉnh mẫu để in đơn hàng.

Có 3 mẫu hóa đơn cho bạn lựa chọn 

- Mẫu 1- 21cm
- Mẫu 2 - 8cm
- Mẫu 3 - 8cm


Lựa chọn kiểu mẫu, nếu có các chi tiết bạn chưa thấy hợp lý với doanh nghiệp của mình, bạn sẽ chỉnh sửa nội dung trong mẫu in đơn. Thêm/bớt thông tin và cá nhân hóa nội dung

{shop_name} - Tên shop
{shop_address} - Địa chỉ shop
{shop_phone} - Số điện thoại shop
{order_code} - Mã hóa đơn/Mã đơn hàng 
{full_name} - Tên khách hàng
{phone} - Số điện thoại khách hàng
{address} - Địa chỉ khách hàng
{order_price} - Tổng tiền hàng
{order_discount} - Tiền chiết khấu
{order_ship_free} - Tiền phí ship
{order_total_pay} - Tổng thanh toán
{money_text} - Tổng tiền bằng chữ.

Sau khi hoàn tất mẫu in đơn bạn bấm Save để lưu lại

Tiếp theo bạn xử lý đơn hàng của mình, trong chi tiết đơn hàng của từng khách hàng sẽ có nút In đơn. 

Bấm In đơn để xem giao diện mẫu in của bạn cho đơn hàng bạn lựa chọn. 

Bạn in hóa đơn ra giấy để dán vào đơn hàng khi đóng gói, hoặc gửi cho khách hàng khi mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×