Gửi biên lai đơn hàng

Fchat cho phép người dùng có thể gửi biên lai đơn hàng cho khách hàng để khách hàng có thể theo dõi thông tin chi tiết đơn hàng của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Cách 1: Gửi biên lai thủ công:

Để gửi biên lai đơn hàng cho khách hàng bằng cách gửi thủ công, trên màn hình Dashboard, bạn vào mục Đơn hàng >> tick chọn nút Sửa ở đơn hàng cần gửi biên lai.

Sau đó, bạn bấm nút Gửi biên lai để hoàn tất.

Biên lai đơn hàng được gửi tới khách hàng sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng như thông tin người nhận, sản phẩm, tổng tiền.... như sau: 

Cách 2: Gửi biên lai tự động: 

Để cài đặt tính năng gửi biên lai đơn hàng tự động, trên màn hình Dashboard, bạn vào mục Đơn hàng >> Trigger. Khi đó màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Tại đây, bạn chọn trạng thái đơn hàng cần gửi thông báo cho khách khi trạng thái thay đổi. Trong nội dung thông báo ở bên phải màn hình, bạn chọn đối tượng Biên lai đơn, sau đó bật nút Default để thông báo hoạt động. 

Từ đó, bất kì đơn hàng nào được thay đổi sang trạng thái Mới thì khách sẽ tự động nhận được tin nhắn thông báo bao gồm biên lai đơn hàng. 

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×