Tạo và quản lý block tin nhắn

Block tin nhắn là 1 khối bao gồm nhiều đối tượng như văn bản, hình ảnh, video,... Đây là nơi bạn cài đặt các kịch bản chatbot cho fanpage của mình.
- block tin nhắn có chức năng là nơi lưu trữ kịch bản để chatbot sử dụng với người dùng, có thể tạo nhiều kiểu kịch bản khác nhau trong các block tin nhắn.

Để cài đặt các Block, bạn bấm vào tên fanpage của mình từ màn hình Dashboard hoặc click vào biểu tượng Chatbot.

Cửa sổ thiết lập Block sẽ hiển thị như sau:

Tại đây, bạn có thể lựa chọn thêm Block mới (1) hoặc thêm nhóm Block mới (2). Một nhóm Block bao gồm nhiều Block để bạn dễ dàng quản lý khi kịch bản của bạn có nhiều Block tin nhắn.

Bạn có thể đổi tên Block theo ý muốn, và thiết lập các nội dung như Văn bản, Hình ảnh, Video và các đối tượng khác như hình ảnh bên dưới:

Để xóa Block, bạn lựa chọn biểu tượng thùng rác bên góc phải màn hình.

Chúc bạn thành công với Fchat!