Cài đặt menu tin nhắn

Chức năng Menu cho phép chủ shop cài đặt sẵn các danh mục thông tin mà khách hàng quan tâm như: bảng giá, danh mục sản phẩm, thông tin khuyến mãi, Minigame, Website,… trong hội thoại Messenger của khách hàng.

Bạn cài đặt Menu trong mục Cài đặt page > Menu

Tại đây, bạn click chọn Thêm Menu, đặt tên cho Menu, tùy chọn Block / URL cho menu của page và chọn Hoàn tất. Sau khi cài đặt hoàn chỉnh các menu, bạn click Xuất bản để cập nhật Menu trên page.

Fchat cho phép cài đặt tối đa 3 menu cha, mỗi menu cha được cài đặt tối đa 5 menu con.

Lưu ý: Đối với tài khoản sử dụng miễn phí, chỉ được cài đặt 3 menu cha, trong đó một menu mặc định của fchat. Muốn chỉnh sửa menu mặc định này, bạn cần nâng cấp tài khoản của bạn thành tài khoản có trả phí.

Chúc bạn thành công!