Kiếm tiền với Chatbot

Để kiếm tiền với Chatbot, có hai cách cơ bản:

+ Cài đặt và quản lý chatbot: Bạn có thể làm Freelancer để quản lý Chatbot cho những chuyên gia, kinh doanh online, có cộng đồng. Có thể tính phí theo lượt cài đặt hoặc phí duy trì, vận hành của chatbot.

+ Viết những bài viết chia sẻ, video hướng dẫn cài đặt và sử dụng Chatbot, sau đó đặt link referral về hệ thống Chatbot và nhận hoa hồng.

Chúc bạn thành công với Fchat!