Hướng dẫn đăng nhập Fchat

Đăng nhập trên Fchat sẽ có 2 nút đăng nhập khác nhau là qua luồng Conversion API ( CAPI) kết nối với tài khoản quảng cáo và luồng đăng nhập thông thường bằng tài khoản cá nhân. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết 2 cách đăng nhập để bạn có thể đăng nhập vào phần mềm Fchat một cách dễ dàng.

1. Đăng nhập Fchat qua luồng Conversion API  (CAPI) 
Conversion API là công cụ theo dõi (tracking) quảng cáo được thiết kế để tạo nên kết nối dữ liệu trực tiếp giữa hệ thống Facebook với Fchat. Sau khi bạn kết nối tài khoản vào Fchat thì dữ liệu marketing sẽ được đẩy sang Meta từ đó tối ưu hóa hoạt động nhắm mục tiêu quảng cáo, giảm chi phí trên mỗi kết quả và đo lường kết quả.

Để kết nối, bạn xem hướng dẫn tại đây

2. Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân

Đây là phương thức đăng nhập thông thường dành cho ai không có tài khoản quảng cáo hoặc không muốn đồng bộ kết nối dữ liệu từ tài khoản quảng cáo với Fchat. 

Bước 1:  Trên màn hình bạn sẽ thấy 2 nút đăng nhập, vui lòng chọn nút Đăng nhập

 

- Bước 2: Chọn trang>>  Chọn cấp quyền cho riêng các Trang tin tức hiện tại >> bấm Tiếp tục

- Bước 3: Bấm Lưu >> Đã hiểu

 

 

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×