Facebook Event - Gửi sự kiện đến Facebook để theo dõi chuyển đổi

Nhằm mục đích tối ưu hóa quá trình đo lường chuyển đổi giữa hiệu quả quảng cáo với hiệu quả kinh doanh trên fanpage của Facebook, Fchat cho phép người dùng gửi giá trị sự kiện kinh doanh tới Facebook qua kịch bản chatbot. 

Trong Block tin nhắn, bạn chọn More >> Facebook event để thêm đối tượng

Tại đây, bạn thêm thông tin Giá trị chuyển đổi và loại tiền tệ (VND/USD)

Đối tượng Facebook Event thường đặt ở kịch bản tạo đơn hàng hoặc tạo đăng ký.

Khi khách hàng đi qua kịch bản tạo ra giá trị chuyển đổi ví dụ như tổng đơn hàng, tiền quỹ,... hệ thống sẽ tự động truyền dữ liệu qua Facebook, Facebook sẽ phân tích và đo lường được hiệu quả kinh doanh của fanpage và gửi về tài khoản quảng cáo của bạn.

MẪU KỊCH BẢN FACEBOOK EVENT

Lưu ý: Nếu page báo lỗi: "(#100) Missing page_events permission for the API call", bạn chỉ cần làm mới lại quyền theo Hướng dẫn tại đường link https://fchat.vn/faq/refresh để yêu cầu xin quyền page_events cho fanpage.

Chúc bạn thành công!

 

×