Gộp page - Lọc hội thoại theo page

Gộp page là chức năng lọc riêng các hội thoại của 1 hay 1 số fanpage nhất định trong shop.

Chức năng này giúp bạn có thể phân chia nhân viên theo các page để các bạn nhân viên quản lý và trả lời hội thoại trên các page của mình.

Để lọc hội thoại live chat chỉ cho 1 page hoặc 1 số page, bạn vào mục Dashboard > Gộp page > tick chọn các page muốn xem hội thoại > Gộp page.

Như vậy, bạn sẽ chỉ xem những hội thoại đến và trả lời hội thoại trên các page đã được chọn.

Chúc bạn kinh doanh thành công với Fchat!

×