Hướng dẫn sử dụng License Key để kích hoạt Gói dịch vụ Fchat

Bước 1: Truy cập website https://fchat.vn, Đăng ký tài khoản trên Fchat nếu chưa có tài khoản

Bước 2: Truy cập https://fchat.vn/kichhoat

Màn hình hiển thị như sau:


Bước 3: Nhập mã License Key của bạn và chọn shop bạn muốn kích hoạt dịch vụ

Mã kích hoạt có dạng: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Bước 4: Bấm KÍCH HOẠT NGAY để bắt đầu sử dụng dịch vụ

Sau khi kích hoạt thành công, màn hình hiển thị như trong hình bên dưới. Bạn click chọn Đi tới Dashboard để thực hiện các thao tác khác trên Fchat.

2019-06-24_1

Chúc bạn thành công!