[Đại lý] Cách sử dụng License Key để kích hoạt Gói dịch vụ Fchat

Để sử dụng License Key kích hoạt Gói dịch vụ Fchat, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Fchat nếu chưa có tài khoản. Bạn truy cập https://fchat.vn/ để đăng kí tài khoản Fchat. 

Bước 2: Truy cập https://fchat.vn/kichhoat - nhập mã License Key và chọn shop bạn muốn áp dụng mã

Mã kích hoạt có dạng: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

cách sử dụng license key để kích hoạt gói dịch vụ fchat

Bước 3: Bấm KÍCH HOẠT NGAY để bắt đầu sử dụng dịch vụ

Sau khi kích hoạt thành công, bạn quay về Dashboard để thực hiện các thao tác khác trên Fchat.

Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về Default Answer.

×