Popup khi khách truy cập vào website

Lưu ý: Nội dung cài đặt popup không được chứa các kí tự đặc biệt.
Để sử dụng chức năng tạo popup khi khách truy cập vào website, mời bạn tham khảo video hướng dẫn trong bài viết này.

×