Gallery - Tin nhắn danh sách sản phẩm

Chức năng Gallery - tin nhắn danh sách sản phẩm này cho phép bạn tạo ra một danh sách sản phẩm để khách hàng tham khảo và đặt mua. Tối đa 10 sản phẩm / 1 Gallery.

Để tạo danh sách sản phẩm, trong Block tin nhắn, bạn lựa chọn thêm đối tượng Gallery

Cửa sổ giao diện hiển thị như sau:

 Các tham số cho mỗi sản phẩm:

  • Hình ảnh: tỷ lệ 1:1, kích thước nhỏ hơn 2MB
  • Tiêu đề chính (bắt buộc): tối đa 80 ký tự
  • Tiêu đề con hoặc mô tả: tối đa 80 ký tự, có thể để trống
  • Link: đường dẫn về bài viết trên website, có thể để trống
  • Buttons: Tối đa 3 nút bấm trỏ về Block / URL / Phone, có thể để trống
  • Bấm vào biểu tượng + bên phải để thêm sản phẩm trong Gallery

 

Chúc bạn thành công!