Gallery - Tin nhắn danh sách sản phẩm

Gallery là một thư viện bao gồm nhiều hình ảnh được hiển thị theo chiều ngang hội thoại mà người dùng có thể cuộn qua. Mỗi hình ảnh có khoảng trống cho dòng tiêu đề, tiêu đề phụ, URL và nút.

Bạn sử dụng Gallery để giới thiệu danh sách các sản phẩm, hiển thị các tùy chọn,...

Gallery cho phép bạn tạo ra một danh sách sản phẩm để khách hàng tham khảo và đặt mua. Tối đa 10 sản phẩm / 1 Gallery.

Gallery sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới trong hội thoại với khách hàng:

gallery gửi danh sách sản phẩm qua chatbot fchat

Để tạo danh sách sản phẩm, trong Block tin nhắn, bạn lựa chọn thêm đối tượng Gallery

gallery gửi danh sách sản phẩm qua chatbot fchat

Cửa sổ giao diện hiển thị như sau:

gallery gửi danh sách sản phẩm qua chatbot fchat

Tiếp theo, bạn chọn ảnh sản phẩm muốn hiển thị trong Gallery, có 3 cách để chèn hình ảnh: 

- Cách 1: Bấm vào dấu (+) để chọn hình ảnh trong phần quản lí hình ảnh. Tick chọn ảnh >> SỬ DỤNG

gallery gửi danh sách sản phẩm qua chatbot fchat

- Cách 2: Import file excel: chọn hình ảnh từ 1 file excel có sẵn. Bấm Import file excel >> Chọn tệp >> Chọn file Excel trong mục lưu trữ của bạn >> Import. 

gallery gửi danh sách sản phẩm qua chatbot fchat

- Cách 3: Import từ API: truy xuất hình ảnh từ hệ thống bên ngoài qua tham số API truyền sang chatbot . Ở mục Nhập link API, bạn nhập link chứa 1 chuỗi danh sách sản phẩm dưới dạng chuỗi Json, sau đó bấm Import

Ví dụ: https://fchat.vn/api/demo_api

gallery gửi danh sách sản phẩm qua chatbot fchat

Sau khi chọn hình ảnh sản phẩm, bạn điền các thông tin: 

  • Tiêu đề chính (bắt buộc): tối đa 80 ký tự
  • Tiêu đề con hoặc mô tả: tối đa 80 ký tự, có thể để trống
  • Link: đường dẫn về bài viết trên website, có thể để trống
  • Buttons: Tối đa 3 nút bấm trỏ về Block / URL / Phone / Buy / Cart, có thể để trống
  • Bấm vào biểu tượng + bên phải để thêm sản phẩm trong Gallery

gallery gửi danh sách sản phẩm qua chatbot fchatChúc bạn thành công!

Xem thêm: User Atribute - Tạo & thiết lập giá trị cho các biến của người dùng.

×