Hướng dẫn kết nối ZaloPage với Fchat

Zalo Page hiện là công cụ hiệu quả để bán hàng. Với Fchat, bạn có thể tích hợp Zalo Page để quản lý hội thoại với khách hàng trên cùng cửa sổ Live chat với Fanpage.

Để kết nối Zalo Page, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tạo ứng dụng tại trang phát triển ứng dụng Zalo

Trước hết, bạn cần thiết lập và kích hoạt 1 ứng dụng tại https://developers.zalo.me/ để liên kết với Zalo Page của mình bằng cách click vào biểu tượng avatar >> Thêm ứng dụng mới

Khi đó, màn hình sẽ hiển thị pop up yêu cầu thông tin ứng dụng. Bạn nhập Tên hiển thị cho ứng dụng, tick chọn I'm not a robot và chọn Tạo ID ứng dụng.

Sau khi tạo ứng dụng thành công, màn hình hiển thị mục Cài đặt như hình ảnh bên dưới, bạn chọn Kích hoạt ứng dụng để hoàn tất quá trình

Bước 2: Liên kết Page với ứng dụng và nhập webhook của Fchat

Sau khi kích hoạt ứng dụng, bạn vào mục Official Account để liên kết Page với ứng dụng đã tạo ở Bước 1.

Bạn chọn Page (Official Account) muốn kết nối và bấm chọn Liên kết

Tại mục Callback URL, bạn nhập URL sau: https://fchat.vn/zalopage/oa 

Sau khi kết nối thành công, bạn cần nhập Webhooks của Fchat vào để nhận được tin người dùng tương tác với Official Account trong Live chat.

Bạn click vào mục Webhook >> Cập nhật và nhập Webhooks sau: https://fchatzalo.salekit.vn/webhook

Tiếp theo, bạn cần bật tất cả các sự kiện hiển thị trên màn hình gợi ý (bao gồm 5 trang).

Lưu ý: Zalo chỉ cho phép bật tối đa 7 sự kiện/phút

Bước 3: Gửi yêu cầu xét duyệt ứng dụng

Bạn vào mục Đăng ký sử dụng API >> Official Account API để gửi các yêu cầu xét duyệt cho Page của mình.

Tại đây, bạn lần lượt tích chọn 3 nội dung trên màn hình hiển thị và chọn Nộp xét duyệt với từng nội dung tương ứng.

Các yêu cầu xét duyệt sẽ được duyệt trong khoảng 1 phút. Khi đó, các tick có màu xanh như ảnh bên dưới:

Bước 4: Kết nối Zalo Page trong Fchat

Bạn vào Dashboard >> Kết nối Page mới >> Kết nối ZaloPage

Khi đó, màn hình hiển thị kết nối như sau, bạn ấn Sign In With Zalo để tiếp tục

Tại màn hình kết nối, bạn chọn Page muốn kết nối >> tick chọn Đồng ý cho phép ứng dụng quản lý Official Account và chọn Cho phép để tiếp tục.

Sau khi kết nối thành công, Zalo Page sẽ được hiển thị trong Dashboard cùng với các Facebook Page (có biểu tượng Zalo).

Sau khi kết nối Zalo Page, bạn có thể quản lý các hội thoại đến Zalo Page trong cửa sổ Live chat của Fchat. 

Chúc bạn thành công!

×