Tạo landing Page tặng quà

Tại cửa sổ dashboard, bạn lựa chọn chức năng Grow tool và lựa chọn mục Landing Page.

tao-landing-page-tang-qua

Tại đây link landing page mặc định được hiển thị. Bạn copy link và mở trên một cửa sổ mới.

tao-landing-page-tang-qua

Landing page mặc định hiển thị như sau:

tao-landing-page-tang-qua

Bạn có thể thay đổi landing page với những nội dung phù hợp với kế hoạch của bạn bằng cách quay trở lại màn hình Fchat và lựa chọn mục Cập nhật nội dung Landing Page.

tao-landing-page-tang-qua

Tại đây ô cập nhật nội dung cho landing page sẽ hiển thị, bạn có thể cập nhật nội dung bao gồm cả hình ảnh. Sau đó lựa chọn Lưu lại để hoàn tất quá trình.

tao-landing-page-tang-qua

Landing page sau khi cập nhật sẽ có hình thức như sau:

tao-landing-page-tang-qua

Bạn dùng link landing page này để gửi quà tặng hoặc thông tin sản phẩm/ dịch vụ tới khách hàng để tăng lượng khách hàng chat với page.

Khi khách hàng quan tâm tới nội dung bạn gửi, họ click vào link landing page và nhấn Gửi đến Messenger  và bắt đầu chat với Page, khách hàng sẽ tự động trở thành một subcriber của page. Việc này hỗ trợ đắc lực cho bạn trong quá trình automation marketing gửi chiến dịch, chuỗi tin nhắn tự động (sequence) …