Tạo landing Page tặng quà

Tại màn hình Block tin nhắn của page, bạn đặt chuột vào chức năng Grow tool và lựa chọn mục Landing Page.

Tại đây, bạn đặt tiêu đề (1), chọn Block tương ứng (2) và thêm nội dung hiển thị cho landing page (3), sau đó ấn Lưu lại để cập nhật hoặc Xem trước để xem landing page hiển thị.

Landing page sau khi cập nhật sẽ có được hiển thị như hình ảnh bên dưới:

Bạn dùng link landing page này để gửi quà tặng hoặc thông tin sản phẩm/ dịch vụ tới khách hàng để tăng lượng khách hàng chat với page.

Khi khách hàng quan tâm tới nội dung bạn gửi, họ click vào link landing page và nhấn Gửi đến Messenger và bắt đầu chat với Page, khách hàng sẽ tự động được gửi Block tin nhắn bạn chọn và trở thành một subcriber của page. Việc này hỗ trợ đắc lực cho bạn trong quá trình Automation Marketing gửi chiến dịch, chuỗi tin nhắn tự động,...

Chúc bạn thành công!